Výsledky soutěží

Úvod » Soutěže » Výsledky soutěží

VÝSLEDKY 2021/2022

Matematická olympiáda

Okresní kolo - kategorie Z5

Okresní kolo - kategorie Z6

Okresní kolo - kategorie Z7

Okresní kolo - kategorie Z8

Okresní kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie P

Pythagoriáda

Okresní kolo - kategorie P5

Okresní kolo - kategorie P6

Okresní kolo - kategorie P7

Okresní kolo - kategorie P8

Matematický klokan

Výsledky za Liberecký kraj

Fyzikální olympiáda

Okresní kolo - kategorie E

Okresní kolo - kategorie F

Okresní kolo - kategorie G

Krajské kolo - kategorie E

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

Chemická olympiáda

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Biologická olympiáda

Okresní kolo - kategorie C

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

Přírodovědný klokan

Krajské kolo - kategorie Kadet

Krajské kolo - kategorie Junior

Celostátní výsledky - kategorie Kadet

Celostátní výsledky - kategorie Junior

Soutěž v německém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.A

Okresní kolo - kategorie II.A

Okresní kolo - kategorie II.B

Okresní kolo - kategorie III.A

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.A

Okresní kolo - kategorie I.B

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Krajské kolo - kategorie III.C

Soutěž ve francouzském jazyce

Krajské kolo - kategorie A1

Krajské kolo - kategorie A2

Krajské kolo - kategorie B1

Krajské kolo - kategorie B2

Soutěž ve španělském jazyce

Krajské kolo - kategorie SŠI

Krajské kolo - kategorie SŠII

Soutěž v ruském jazyce

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ I

Krajské kolo - kategorie SŠ II

Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.

Okresní kolo - kategorie II. 

Krajské kolo - kategorie I.

Krajské kolo - kategorie II.

Dějepisná olympiáda

Okresní kolo - kategorie ZŠ

Okresní kolo - kategorie SŠ

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ

Zeměpisná olympiáda

Okresní kolo

Krajské kolo

SOČ

Krajské kolo

Postupující do CK SOČ za Liberecký kraj

Výsledky CK SOČ - Liberecký kraj

Soutěž v programování

Krajské kolo - kategorie žáci - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie mládež - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie mládež - AS tvorba webu

Krajské kolo - programování mikrořadičů

Přehlídka dětských recitátorů

Okresní kolo

Krajské kolo

 

                                                                                                                                                                                                                                                

VÝSLEDKY 2020/2021

Matematická olympiáda

Pythagoriáda - nekonala se

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů

 

VÝSLEDKY 2019/2020

Matematická olympiáda - nekonalo se OK-Z6,Z7,Z8; KK-Z9 a KK-B,C

Pythagoriáda - nekonala se

Matematický klokan - konalo se v náhradním termínu v listopadu 2020 

Fyzikální olympiáda - nekonalo se OK-G a KK-E

Chemická olympiáda - nekonalo se KK-D a KK-B,C

Biologická olympiáda - konalo se pouze on-line kolo

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce - nekonala se

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce - nekonala se

Olympiáda v českém jazyce - konalo se pouze okresní kolo

Dějepisná olympiáda - konalo se pouze okresní kolo

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování - nekonala se

Přehlídka dětských recitátorů - konalo se pouze okresní kolo

 

VÝSLEDKY 2018/2019

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů

 

VÝSLEDKY 2017/2018

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů

 

VÝSLEDKY 2016/2017

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů