Výsledky soutěží MŠMT - archiv

Úvod » Soutěže » Výsledky soutěží MŠMT - archiv

VÝSLEDKY 2022/2023

Biologická olympiáda

Okresní kolo - kategorie C

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Okresní kolo - kategorie ZŠ

Postupující z OK do KK DěO - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ

Fyzikální olympiáda

Okresní kolo - kategorie E

Okresní kolo - kategorie F

Postupující do KK FO - kategorie E 

Okresní kolo - kategorie G

Krajské kolo - kategorie E

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

Chemická olympiáda

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Matematická olympiáda

Okresní kolo - kategorie Z5

Okresní kolo - kategorie Z6

Okresní kolo - kategorie Z7

Okresní kolo - kategorie Z8

Okresní kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie P

Matematický klokan

Výsledky za Liberecký kraj - Kadet

Výsledky za Liberecký kraj - Benjamín

Výsledky za Liberecký kraj - Junior

Výsledky za Liberecký kraj - Klokánek

Výsledky za Liberecký kraj - Cvrček

Výsledky za Liberecký kraj - Student

Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.

Okresní kolo - kategorie II. 

Krajské kolo - kategorie I.

Krajské kolo - kategorie II.

Přehlídka dětských recitátorů

Okresní kolo - kategorie DR1

Okresní kolo - kategorie DR2

Okresní kolo - kategorie DR3

Okresní kolo - kategorie DR4

Okresní kolo - Semily

Krajské kolo

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Krajské kolo - kategorie Kadet

Krajské kolo - kategorie Junior

Celostátní výsledky - kategorie Kadet

Celostátní výsledky - kategorie Junior

Pythagoriáda

Okresní kolo - kategorie P6 Liberec

Okresní kolo - kategorie P7 Liberec

Okresní kolo - kategorie P8 Liberec

Okresní kolo - kategorie P9 Liberec

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Krajské kolo - kategorie III.C

Soutěž ve francouzském jazyce

Krajské kolo - kategorie A1

Krajské kolo - kategorie A2

Krajské kolo - kategorie B1

Krajské kolo - kategorie B2

Soutěž v německém jazyce

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Soutěž v ruském jazyce

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ I

Krajské kolo - kategorie SŠ II

Soutěž ve španělském jazyce

Krajské kolo - kategorie SŠI

Krajské kolo - kategorie SŠII

Soutěž v programování

Krajské kolo - kategorie žáci - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie mládež - programovací jazyky

Krajské kolo - programování mikrořadičů

Postupující do ÚK

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Krajské kolo SOČ

Postupující do CP SOČ za Liberecký kraj

Výsledky CP SOČ - Liberecký kraj

Zeměpisná olympiáda

Okresní kolo - kategorie A

Okresní kolo - kategorie B

Okresní kolo - kategorie C

Postupující z OK do KK ZO - kategorie A,B,C

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

                                                                                                                                                                                                                                                

VÝSLEDKY 2021/2022

Biologická olympiáda

Okresní kolo - kategorie C

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

Dějepisná olympiáda

Okresní kolo - kategorie ZŠ

Okresní kolo - kategorie SŠ

Postupující do KK DěO - kategorie ZŠ

Postupující do KK DěO - kategorie SŠ

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ

Fyzikální olympiáda

Okresní kolo - kategorie E

Okresní kolo - kategorie F

Postupující do KK FO - kategorie E 

Okresní kolo - kategorie G

Krajské kolo - kategorie E

Krajské kolo - kategorie A - nekonalo se

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie D

Chemická olympiáda

Okresní kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie D

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Matematická olympiáda

Okresní kolo - kategorie Z5

Okresní kolo - kategorie Z6

Okresní kolo - kategorie Z7

Okresní kolo - kategorie Z8

Okresní kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie Z9

Krajské kolo - kategorie A

Krajské kolo - kategorie B

Krajské kolo - kategorie C

Krajské kolo - kategorie P

Matematický klokan

Výsledky za Liberecký kraj

Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.

Okresní kolo - kategorie II. 

Krajské kolo - kategorie I.

Krajské kolo - kategorie II.

Přehlídka dětských recitátorů

Okresní kolo

Krajské kolo

Přírodovědný klokan

Krajské kolo - kategorie Kadet - opravené

Krajské kolo - kategorie Junior - opravené

Celostátní výsledky - kategorie Kadet

Celostátní výsledky - kategorie Junior

Pythagoriáda

Okresní kolo - kategorie P6 Liberec

Okresní kolo - kategorie P6 Semily

Okresní kolo - kategorie P7 Liberec

Okresní kolo - kategorie P7 Semily

Okresní kolo - kategorie P8 Liberec

Okresní kolo - kategorie P8 Semily

Okresní kolo - kategorie P9 Liberec

Okresní kolo - kategorie P9 Semily

Soutěž v anglickém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.A

Okresní kolo - kategorie I.B

Okresní kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Krajské kolo - kategorie III.C

Soutěž ve francouzském jazyce

Krajské kolo - kategorie A1

Krajské kolo - kategorie A2

Krajské kolo - kategorie B1

Krajské kolo - kategorie B2

Soutěž v německém jazyce

Okresní kolo - kategorie I.A

Okresní kolo - kategorie II.A

Okresní kolo - kategorie III.A

Krajské kolo - kategorie II.A

Krajské kolo - kategorie II.B

Krajské kolo - kategorie III.A

Soutěž v ruském jazyce

Krajské kolo - kategorie ZŠ

Krajské kolo - kategorie SŠ I

Krajské kolo - kategorie SŠ II

Soutěž ve španělském jazyce

Krajské kolo - kategorie SŠI

Krajské kolo - kategorie SŠII

Soutěž v programování

Okresní kolo - kategorie žáci - programovací jazyky

Okresní kolo - kategorie mládež - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie žáci - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie mládež - programovací jazyky

Krajské kolo - kategorie mládež - AS tvorba webu - nekonalo se

Krajské kolo - programování mikrořadičů

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Krajské kolo SOČ

Postupující do CP SOČ za Liberecký kraj

Výsledky CP SOČ - Liberecký kraj

Zeměpisná olympiáda

Okresní kolo - kategorie A - proběhlo on-line

Okresní kolo - kategorie B - proběhlo on-line

Okresní kolo - kategorie C - proběhlo on-line

Okresní kolo - kategorie D - proběhlo on-line

Krajské kolo - kategorie A - proběhlo on-line

Krajské kolo - kategorie B - proběhlo on-line

Krajské kolo - kategorie C - proběhlo on-line

Krajské kolo - kategorie D - proběhlo on-line

                                                                                                                                                                                                                                                

VÝSLEDKY 2020/2021

Biologická olympiáda

Dějepisná olympiáda

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematický klokan

Olympiáda v českém jazyce

Přehlídka dětských recitátorů

Přírodovědný klokan

Pythagoriáda - nekonala se

SOČ

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v programování

Zeměpisná olympiáda

 

VÝSLEDKY 2019/2020

Matematická olympiáda - nekonalo se OK-Z6,Z7,Z8; KK-Z9 a KK-B,C

Pythagoriáda - nekonala se

Matematický klokan - konalo se v náhradním termínu v listopadu 2020 

Fyzikální olympiáda - nekonalo se OK-G a KK-E

Chemická olympiáda - nekonalo se KK-D a KK-B,C

Biologická olympiáda - konalo se pouze on-line kolo

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce - nekonala se

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce - nekonala se

Olympiáda v českém jazyce - konalo se pouze okresní kolo

Dějepisná olympiáda - konalo se pouze okresní kolo

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování - nekonala se

Přehlídka dětských recitátorů - konalo se pouze okresní kolo

 

VÝSLEDKY 2018/2019

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů

 

VÝSLEDKY 2017/2018

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů

 

VÝSLEDKY 2016/2017

Matematická olympiáda

Pythagoriáda

Matematický klokan

Fyzikální olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

Přírodovědný klokan

Soutěž v německém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž ve francouzském jazyce

Soutěž ve španělském jazyce

Soutěž v ruském jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Dějepisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

SOČ

Soutěž v programování

Přehlídka dětských recitátorů