Činnosti

Úvod » O nás » Činnosti

Činnost DDM je rozdělena do několika skupin kroužků a akcí.

Kroužky společenské činnosti

"Společenskou" činnost nabízí nejen pravidelné kroužky, ale i další aktivity pro různé věkové skupiny s pestrým zaměřením. Jedná se většinou o zaměření taneční, hudební, dramatické i rukodělné a výtvarné. Věkové kategorie začínají již od 2 let, kdy takto malé děti docházejí společně s rodiči do Klubů rodičů a dětí. Některé pohybové, hudební a tvořivé kroužky nabízejí činnost pro předškolní děti. Většina ze 30 kroužků Společenského oddělení je zaměřena na děti mladšího a staršího školního věku pro začátečníky i pokročilejší zájemce. Pro mládež a studenty zde najdete zájmové útvary hudební, dramatické i taneční. Kroužky jsou vedeny obětavými a nadšenými vedoucími, kteří jezdí s dětmi také na tábory, soustředění a různé soutěže a přehlídky.

Ondřej Kuthan (e-mail: ondrej.kuthan@ddmliberec.cz)

Kroužky estetické činnosti

O estetické činnosti mluvíme hlavně ve výtvarné a rukodělné oblasti. Nejvíce kroužků je keramických a to pro všechny věkové kategorie - pro děti od pěti let až po dospělé. V dopoledních hodinách k nám dochází i dvě školky. Dále na oddělení probíhají výtvarné kroužky, kde se děti učí různým technikám a již od útlého věku (od pěti let) mohou rozvíjet jemnou motoriku.

Z rukodělných aktivit to je kroužek "Odívání" pro slečny, které chtějí oblékat své vlastnoručně ušité modely a pro menší děti (od sedmi let) kroužek "Všehochuť". Zde si vyzkouší celou škálu rukodělných technik.

Pro teenagery a dospělé je to potom kroužek "Úprava střihů a šití". Dále dva kroužky "Tiffany" (skleněné vitráže) jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé. "Tradiční techniky" - jak sám název napovídá, pro všechny, kteří rádi zkouší starší (mozaika, drátování..) i nové techniky (scoubidou..). V kroužku "Grafika" si mohou vyzkoušet různé grafické techniky, nebo dostanou průpravu na talentové zkoušky. "Paličkování" se schází jednou za měsíc.

Na oddělení probíhají i sobotní rukodělné kurzy - Pediku, Keramiky, Mozaiky, Tiffany a dalších. Jsou pro všechny, kteří se nemohou svým zálibám věnovat pravidelně. V průběhu prázdnin jsou velmi oblíbené kurzy "Malby a kresby" a "Keramiky".

S oddělením spolupracují (většinou) dlouhodobě velmi milé, vstřícné a zkušené vedoucí, které pomáhají najít smysl pro krásu a estetičnost v každém, kdo tyto kroužky navštíví.

Václava Košková (vendy.koskova@ddmliberec.cz)

Kroužky technických činností

Základem jsou především modelářské kroužky, ve kterých se může realizovat zájemce od dětských let po dospělost. Rozpětí modelařiny je od automodelářů, leteckých a lodních modelářů po železniční a papírové modeláře. Všechny kroužky jsou vedeny vedoucími, kteří o této činnosti toho dost ví a umí to předat. Kroužky elektroniky umožňují zájemcům aby se seznámili s tajemstvím elektronických obvodů a snažili se sami takové konstrukce postavit. Počítačové kroužky jsou velmi oblíbené a proto i my nabízíme výběr z mnoha odborně zaměřených kroužků. Kroužek animace na PC nabízí uskutečnění snu o vytvoření vlastního animovaného filmu. Zájemci o stolní hry mají možnost soupeření v kroužku deskových her, kde je možno poznat i základy čínské hry GO. Pod oddělením pracuje i kroužek mladých žurnalistů, který vydává občasník Fatal Error. Posláním tohoto oddělení je vychovávat děti k manuální zručnosti a přemýšlení a ukázat všem zájemcům smysluplné využití volného času.

Tomáš Herder (therder@seznam.cz)

Kroužky sportovních činností

Posláním těchto kroužků je organizovat a rozvíjet činnost pro děti a mládež se zaměřením na sport. Jedná se poměrně o širokou nabídku, která je určena jak začátečníkům a dětem, které mají zájem pracovat v zájmových kroužcích rekreačního charakteru, tak i zájemcům o výkonnostní sport. Velkou výhodou sportovních kroužků je, že je vedou zkušení trenéři a vedoucí s dlouholetou praxí. Ve školním roce 2007-08 celkem nabízíme 25 kroužků ve 14 sportovních odvětvích. Kroužky volejbalu a sportovní gymnastky jsou součástí sportovních oddílů, které připravují výkonnostní sportovce na národní úrovni.

Jana Huňková (jana.hunkova@ddmliberec.cz)

Kroužky turistických a přírodovědných činností

Tato skupina kroužků nabízí svým zájemcům velké množství aktivit spojených s přírodou, chovatelstvím, také ve spolupráci se ZOO Liberec, ale i několik turistických kroužků.

Zoologickochovateský kroužek (spolu se ZOO Liberec) nabízí zajímavou činnost spojenou s chovatelstvím, možnost jednou za tři týdny se dostat do ZOO v Liberci a setkávat se s místními chovateli a také něco z teorie (systematika, anatomie, základy chovatelství atd. …).

Entomologický kroužek nabízí účastníkům proniknutí do poznávání, technik lovu i preparace hmyzích obyvatel naší planety pod vedením v oboru znalých a zapálených vedoucích.

Pestrá je i nabídka turistických kroužků: TO Broučci a TO Brouci jsou pravými mistry v aktivním trávení volného času nejen pěšky, ale také na kolech, lodích či lyžích. TO Lesní moudrosti si jistě oblíbí nadšenci pro volnější, hravou turistiku. Kajmani mají přesah od turistiky do ekologie, poznávání přírody. Často jsou pořádané víkendové nebo prázdninové výpravy. Turistické kroužky svou celoroční práci korunují oddílovým táborem.

Ondřej kuthan (ondrej.kuthan@ddmliberec.cz)