Činnosti

Úvod » O nás » Činnosti

Činnost DDM je rozdělena do několika skupin kroužků a akcí.

Kroužky estetické činnosti

O estetické činnosti mluvíme hlavně ve výtvarné a rukodělné oblasti. Nejvíce kroužků je keramických a to pro všechny věkové kategorie - pro děti od pěti let až po dospělé. V dopoledních hodinách k nám dochází i dvě školky. Dále na oddělení probíhají výtvarné kroužky, kde se děti učí různým technikám a již od útlého věku (od pěti let) mohou rozvíjet jemnou motoriku.

Z rukodělných aktivit to je kroužek "Odívání" pro slečny, které chtějí oblékat své vlastnoručně ušité modely a pro menší děti (od sedmi let) kroužek "Všehochuť". Zde si vyzkouší celou škálu rukodělných technik.

Pro teenagery a dospělé je to potom kroužek "Úprava střihů a šití". Dále dva kroužky "Tiffany" (skleněné vitráže) jeden pro začátečníky a druhý pro pokročilé. "Tradiční techniky" - jak sám název napovídá, pro všechny, kteří rádi zkouší starší (mozaika, drátování..) i nové techniky (scoubidou..). V kroužku "Grafika" si mohou vyzkoušet různé grafické techniky, nebo dostanou průpravu na talentové zkoušky. "Paličkování" se schází jednou za měsíc.

Na oddělení probíhají i sobotní rukodělné kurzy - Pediku, Keramiky, Mozaiky, Tiffany a dalších. Jsou pro všechny, kteří se nemohou svým zálibám věnovat pravidelně. V průběhu prázdnin jsou velmi oblíbené kurzy "Malby a kresby" a "Keramiky".

S oddělením spolupracují (většinou) dlouhodobě velmi milé, vstřícné a zkušené vedoucí, které pomáhají najít smysl pro krásu a estetičnost v každém, kdo tyto kroužky navštíví.

Václava Košková (vendy.koskova@ddmliberec.cz)

Kroužky technických A PřÍrodovědných činností

Základem jsou především modelářské kroužky, ve kterých se může realizovat zájemce od dětských let po dospělost. Rozpětí modelařiny je od automodelářů, leteckých a lodních modelářů po modely bojové techniky a papírové modeláře. Všechny kroužky jsou vedeny vedoucími, kteří o této činnosti toho dost ví a umí to předat. Kroužky elektroniky umožňují zájemcům aby se seznámili s tajemstvím elektronických obvodů a snažili se sami takové konstrukce postavit. Počítačové kroužky jsou velmi oblíbené a proto i my nabízíme kroužky zaměřené na počítačovou grafiku. Kroužek robotiky nabízí uskutečnění snu o vytvoření vlastního cnc stroje nebo robota. Zájemci o stolní hry mají možnost soupeření v kroužku deskových her a to jak dětí tak i dospělých v klubu deskových her. Pod oddělením pracuje i kroužek 3D tisku a 3D modelování, který má ve své náplni i postavení funkční 3D tiskárny. Posláním tohoto oddělení je vychovávat děti k manuální zručnosti a přemýšlení a ukázat všem zájemcům smysluplné využití volného času.

Zoochovateské kroužky nabízí zajímavou činnost spojenou s chovatelstvím a starostí o ochranu přírody jako celku. Je možnost se zapojit do chovatelského procesu drobných zvířat jako jsou králíci, křečkové, potkani, myši, osmáci, činčily a morčata. Taktéž je možné pozorovat život některých plazů v našich teráriích.

Tomáš Herder (therder@seznam.cz)

Kroužky sportovních činností

Posláním těchto kroužků je organizovat a rozvíjet činnost pro děti a mládež se zaměřením na sport. Jedná se poměrně o širokou nabídku, která je určena jak začátečníkům a dětem, které mají zájem pracovat v zájmových kroužcích rekreačního charakteru, tak i zájemcům o výkonnostní sport. Velkou výhodou sportovních kroužků je, že je vedou zkušení trenéři a vedoucí s dlouholetou praxí. Ve školním roce 2018-19 celkem nabízíme více než 35 kroužků v různých sportovních odvětvích. Kroužky volejbalu a ROB jsou součástí sportovních oddílů, které připravují výkonnostní sportovce na národní úrovni. Kroužky mažoretek a twirlerek v různých věkových úrovních jsou zařazeny v oddílu VIVA. Nechybí kroužky stolního tenisu, gymnastické a atletické přípravky, florbalové kroužky ve velkém věkovém rozpětí. Nesmí chybět i tzv. adrenalinové činnosti a činnosti především pro mladé jako je parkour-freerun, skateboarding, rope skiping a několik kroužků lezectví. Nabízíme kroužky kruhového tréningu a míčových her. Máme také kroužky pro starší a klidnější sportovce jako jsou kroužky jógy a zdravotního cvičení.

Jana Huňková (jana.hunkova@ddmliberec.cz)

Kroužky Společenských a turistických činností

"Společenskou" činnost nabízí nejen pravidelné kroužky, ale i další aktivity pro různé věkové skupiny s pestrým zaměřením. Jedná se většinou o zaměření taneční, hudební i dramatické. Některé pohybové, hudební a tvořivé kroužky nabízejí činnost pro předškolní děti. Většina z kroužků společenských činností je zaměřena na děti mladšího a staršího školního věku pro začátečníky i pokročilejší zájemce. Pro mládež a studenty zde najdete zájmové útvary hudební, dramatické i taneční. Kroužky jsou vedeny obětavými a nadšenými vedoucími, kteří jezdí s dětmi také na tábory, soustředění a různé soutěže a přehlídky.

Pestrá je i nabídka turistických kroužků: TO Broučci a TO Brouci jsou pravými mistry v aktivním trávení volného času nejen pěšky, ale také na kolech, lodích či lyžích. TO Lesní moudrosti si jistě oblíbí nadšenci pro volnější, hravou turistiku. Kajmani mají přesah od turistiky do ekologie, poznávání přírody. Často jsou pořádané víkendové nebo prázdninové výpravy. Turistické kroužky svou celoroční práci korunují oddílovým táborem.

Dana Šarounová (dana.sarounova@ddmliberec.cz)