Umělecké přehlídky

Úvod » Soutěže » Umělecké přehlídky

                                                                                                                                                                                                

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 776 106 107

                                                                                                                                                                                                                    

Webové stránky Dětské scény, včetně dětské recitace

Propozice 2024

PŘEHLÍDKA dětského divadla dětská scéna

Termínovník dětského divadla pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2024:

Okresní kolo Dětské scény v Liberci se koná v rámci festivalu JeštěDyvadlo 13.-16. dubna 2024. Přihlášky směrujte na adresu miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz

Odevzdávání přihlášek do okresního kola: do 15. 2. 2024

Termín krajského kola: 18. - 20. 4. 2024 (Eurocentrum Jablonec nad Nisou, pořádá TS Magdalena - taps.magdalena@gmail.com)

Termín celostátního kola: 7.–13. 6. 2024, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

 

Přehlídka dětských recitátorů dětská scéna

V tomto roce recitátoři všech kategorií soutěží pouze s jedním textem!

Termínovník dětské recitace pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2024:

Termín školních kol: do 15. 2. 2024

Odevzdávání přihlášek do okresního kola, včetně textů: do 15. 2. 2024 (OK Liberec pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz). V tomto roce lze přihlásit 1 recitátora a 1 náhradníka za školu a kategorii, předpokládáme zařazení náhradníků.

Okresní kolo kat. 0 (1. ročník ZŠ) se v tomto roce nekoná

Termín okresního kola kategorií DR 3 (6.-7.ročník) a DR 4 (8.-9.ročník): 7. 3. 2024 v DDM Větrník Liberec, od 9:00h, zápis soutěžících od 8:30h

Termín okresního kola kategorií DR 1 (2.-3.ročník) a DR 2 (4.-5.ročník): 8. 3. 2024 v DDM Větrník Liberec, od 9:00h, zápis soutěžících od 8:30h

Termín krajského kola: 6. 4. 2024, Liberec (Knihkupectví a antikvariát Fryč nebo Kontakt Liberec) (pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

Termín celostátního kola: 7.–9. 6. 2024, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

Odkazy na přihlášky do okresního kola dětské recitace (vyplňují pedagogové škol):

Odkaz na přihlášky - 1. kategorie (2.-3. třídy ZŠ):

https://www.ddmliberec.cz/form/89ec98608b8e9545dbc161828db1a983

Odkaz na přihlášky - 2. kategorie (4.-5. třídy ZŠ):

https://www.ddmliberec.cz/form/6499539fd360ace51d441ac4ed11227f

Odkaz na přihlášky - 3. kategorie (6.-7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií):

https://www.ddmliberec.cz/form/4b20e1219eec1417b9cfc3d3a3c67af3

Odkaz na přihlášky - 4. kategorie (8.-9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií):

https://www.ddmliberec.cz/form/c0d3e459298e57b5c9a5b1d3baaa65ff

 

KRAJSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÉ RECITACE:

Termín krajského kola: 6. dubna 2024, Knihkupectví a antikvariát Fryč, Pražská ul. Liberec

Termín odevzdání přihlášek do krajského kola (odevzávají pořadatelé okresních kol): 15. března 2024

Odkaz na přihlášky do krajského kola (všechny kategorie) - vyplňují organizátoři okresních kol:

https://www.ddmliberec.cz/form/83d623ba0120b2c438c9a785be48b276

Organizace:

8:30 prezence 1. kategorie (2. a 3.třída ZŠ)

8:45 - 10:15 přehlídka 1. kategorie

10:15 prezence 2. kategorie (4. - 5.třída ZŠ)

10:30 - 12:00 přehlídka 2. kategorie

13:00 prezence 3. kategorie (6. - 7. třída ZŠ a odpvídající ročníky G)

13:15 - 14:45 přehlídka 3. kategorie

15:00 prezence 4. kategorie (8. - 9. třída ZŠ a odpvídající ročníky G)

15:15 - 17:00 přehlídka 4. kategorie

S sebou: 4x vytištěný text

 

JEŠTĚDYVADLO

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA MLADÉHO DIVADLA LIBEREC

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ S POSTUPEM NA MLADOU SCÉNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU A DIVADEL POEZIE S POSTUPEM NA WOLKRŮV PROSTĚJOV

Přehlídka je určena recitátorům a divadelním souborům nad 15 let

Informace ZDE