Umělecké přehlídky

Úvod » Soutěže » Umělecké přehlídky

                                                                                                                                                                                                

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

                                                                                                                                                                                                                    

Webové stránky Dětské scény: www.nipos.cz/artama-dea-ddpdv/

Propozice 2022/2023

PŘEHLÍDKA dětského divadla dětská scéna

Organizační řád DD

Propozice Dětské scény 2023

Termínovník dětského divadla pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2022/2023:

Okresní kolo se v tomto roce v Liberci nekoná, školy přihlásí soubory rovnou do krajského kola, svoji přihlášku předem konzultují na miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz

Odevzdávání přihlášek do krajského kola: do 15. 3. 2023 na taps.magdalena@gmail.com

Termín krajského kola: 21.- 22. 4. 2023, (Eurocentrum Jablonec nad Nisou, pořádá TS Magdalena - taps.magdalena@gmail.com)

Termín celostátního kola: 9.–15. 6. 2023, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

 

Přehlídka dětských recitátorů dětská scéna

Organizační řád DR

Propozice dětské recitace 2023

Termínovník dětské recitace pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2022/2023:

Termín školních kol: do 19. 2. 2023

Odevzdávání přihlášek do okresního kola, včetně textů: do 21. 2. 2023 (OK Liberec pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz; na vyžádání zašleme školám odkazy na přihlášky). V tomto roce lze přihlásit pouze 1 recitátora a 1 náhradníka za školu a kategorii. Z kapacitních důvodů nepředpokládáme, že bychom do okresního kola zvali i náhradníky.

Okresní kolo kat. 0 (1. ročník ZŠ) se v tomto roce nekoná

Termín okresního kola kategorií DR 3 (6.-7.ročník) a DR 4 (8.-9.ročník): 2. 3. 2023 v DDM Větrník Liberec, od 9:00h, zápis soutěžících od 8:30h

Termín okresního kola kategorií DR 1 (2.-3.ročník) a DR 2 (4.-5.ročník): 3. 3. 2023 v DDM Větrník Liberec, od 9:00h, zápis soutěžících od 8:30h

Termín krajského kola: 29. 4. 2023, Liberec (Knihkupectví a antikvariát Fryč) (pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

  • 9:00 - 1. kategorie
  • 10:30 - 2. kategorie
  • 13:30 - 3. kategorie
  • 15:30 - 4. kategorie

Termín celostátního kola: 9.–11. 6. 2023, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

 

JEŠTĚDYVADLO

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA MLADÉHO DIVADLA LIBEREC

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ S POSTUPEM NA MLADOU SCÉNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU A DIVADEL POEZIE S POSTUPEM NA WOLKRŮV PROSTĚJOV

Přehlídka je určena recitátorům a divadelním souborům nad 15 let

Informace ZDE