Umělecké přehlídky

Úvod » Soutěže » Umělecké přehlídky

divadlo, recitace

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

 

Webové stránky Dětské scény: www.nipos.cz/artama-dea-ddpdv/

Propozice 2020/2021

 

PŘEHLÍDKA dětského divadla dětská scéna

Organizační řád DD

Termínovník dětského divadla pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2021/2022:

Odevzdávání přihlášek do okresního kola: do 20. 2. 2022

Termín okresního kola: 21. 2. – 27. 3. 2022, bude upřesněno (pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

Termín krajského kola: 28. 3. – 1. 5. 2022, bude upřesněno (pořádá TS Magdalena - taps.magdalena@gmail.com)

Termín celostátního kola: 10.–16. 6. 2022, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

 

Přehlídka dětských recitátorů dětská scéna

Organizační řád DR

Termínovník dětské recitace pro okresní kolo (okres Liberec) a krajské kolo (Liberecký kraj) 2021/2022:

Termín školních kol: do 20. 2. 2022

Odevzdávání přihlášek do okresního kola, včetně textů: do 20. 2. 2022

Termín okresního kola: 21. 2. – 27. 3. 2022, bude upřesněno (pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

Termín krajského kola: 23. 4. 2022, Liberec (Knihkupectví a antikvariát Fryč) (pořádá DDM Větrník - miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

Termín celostátního kola: 10.–16. 6. 2022, Svitavy (pořádá NIPOS-ARTAMA - hulak@nipos.cz)

 

PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU A DIVADEL POEZIE WOLKERŮV PROSTĚJOV

Přehlídka je určena recitátorům a divadelním souborům nad 15 let

Krajské kolo pro Liberecký kraj pořádá Dramacentrum Bezejména, z.s. (http://dramacentrumbezejmena.cz/)

Termín krajského kola: 8. - 9. dubna 2022 (Kino Varšava, Liberec)

Přihlášky a informace - miloslava.cechlovska@gmail.com

Celostátní kolo pořádá KK Duha Prostějov (http://www.klubduha.cz/cs/wolkruv-prostejov/)