Pro školy

Úvod » Pro školy

V rámci dopolední činnosti nabízí DDM Větrník i několik programů pro školy, které se odehrávají v DDM Větrník nebo ve V-klubu.

V nabídce naleznete i program, se kterým můžeme přijet za Vámi do školy.

Níže v seznamu programů najdete stručnou anotaci programů, pro koho je program určen, kde se odehrává, jaká je jeho cena za žáka a kontaktní údaje na pedagoga odpovědného za program a za jeho rezervaci.

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z programů.

 

Bezpečnost na sociálních sítích

Anotace: Cílem programu je připravit žáky na situace, do kterých se mohou dostat při každodenním fungování na sociálních sítích. Žáci poznají, že je třeba bezpečně nakládat s fotografiemi a důvěrnými informacemi. Uvědomí si rizika kyberšikany a důsledky vyvozené pro ohrožené jedince. Jsou seznámeni s možnostmi ochrany proti ohrožování na sociálních sítích. Vědí kam a na koho se mohou obrátit

Cílová skupina: ZŠ  5. - 7. třída

Časová dotace: 3-4 hodiny

Kde:  V-klub, ul. 5.května 36, Liberec

Cena za třídu: 1200, - Kč

Odpovědný pedagog:  Michaela Horáčková vklub@ddmliberec.cz , 602 477 287

 

Správná třída

Anotace: Správná třída je ucelený program pro 5.- 7. ročník ZŠ, zaměřený na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu. Během čtyř setkání se zaměříme na témata komunikace, spolupráce, respekt, hranice, řešení společného úkolu, zpětná vazba a sebereflexe. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

Časová dotace: 2-3 hodiny.

Cílová skupina: ZŠ  5. - 7. třída

Kde:  V-klub, ul. 5.května 36, Liberec

Cena za setkání:  1200,- Kč

Odpovědný pedagog:  Michaela Horáčková vklub@ddmliberec.cz , 602 477 287

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - KERAMIKA

Anotace:  Téma dle domluvy (Vánoce, Velikonoce, jaro, podzim, zima,...) – u těch nejmenších – rozvoj jemné motoriky; modelování, stavění.. obdrží hotový vypálený výrobek

Cílová skupina: školka-předškolní děti (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 1 hodina); ZŠ 1. i 2. stupeň (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 1 hodina)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  30 Kč / 1 hodina

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

                                   

VÝTVARNÉ TECHNIKY - DRÁTOVÁNÍ

Anotace:  Děti si vyzkouší práci s černým žíhaným drátem – ptáčci, vážky, kytičky…

Cílová skupina:  ZŠ 1. stupeň (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 1 hodina – např.: stromečky na připravenou mističku); ZŠ 2. stupeň (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 2 hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka: 30 Kč / 1 hodina

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - SKLO

Anotace:  Spékání skla (ti nejmenší – rozdíl mezi sklem a umělou hmotou a dalšími materiály, mohou si vyrobit např.: šperk, svícínek - vánoční stromeček, mističku,...)

Cílová skupina:  školka-předškolní děti (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 1 hodina); ZŠ 1. i 2. stupeň (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 2 hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  30 Kč / 1 hodina

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - CÍNOVÁNÍ

Anotace: Děti si z drátu mohou vyrobit např.: obrázek, následně ho docínují – zpevní (zajímavé hlavně pro kluky); navýběr jsou i další možnosti po předchozí domluvě

Cílová skupina: ZŠ  8 - 9. třída (časová náročnost dle zvoleného výrobku - min. 2 hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka: 30 Kč / 1 hodina

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

PROGRAMY VE V-KLUBU

V-klub nabízí programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, harmonizační dopoledne pro žáky ZŠ a SŠ, výukové programy s evropskými souvislostmi, únikovou hru jako teambuilding pro třídní kolektivy a další tematické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

Pro bližší informace klikněte ZDE.