Programy pro školy

Úvod » Programy pro školy

V rámci dopolední činnosti nabízí DDM Větrník i několik programů pro školy, které se odehrávají v DDM Větrník nebo ve V-klubu.

V nabídce naleznete i program, se kterým můžeme přijet za Vámi do školy.

Níže v seznamu programů najdete stručnou anotaci programů, pro koho je program určen, kde se odehrává, jaká je jeho cena za žáka a kontaktní údaje na pedagoga odpovědného za program a za jeho rezervaci.

V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z programů.

 

HRAVÉ POKUSY

Anotace: Program Hravé pokusy je určen nejmenším dětem, které si samy vyzkouší jednoduché pokusy z oblasti přírodních věd.

Cílová skupina:

Kde: DDM Větrník

Cena za žáka: 30 Kč

Odpovědný pedagog: Mgr. Marta Kultová, marta.kultova@ddmliberec.cz, 775 881 876

 

PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY

Anotace: Program Přírodovědné pokusy je určen dětem I. stupně ZŠ, které si ověří, eventuálně rozšíří učivo  Přírodovědy nebo  Prvouky.                   Náplň programu bude přizpůsobena probíranému učivu v daném ročníku dle domluvy s učitelem.

Cílová skupina: ZŠ I. stupeň

Kde: DDM Větrník

Cena za žáka: 30 Kč

Odpovědný pedagog: Mgr. Marta Kultová, marta.kultova@ddmliberec.cz, 775 881 876

 

VÁNOČNÍ POKUSOHRANÍ

Anotace: Program Vánoční pokusohraní je určen dětem I. stupně ZŠ, kdy jsou pro děti připravené vánočně laděné fyzikálně-chemické pokusy.

Cílová skupina: ZŠ I. stupeň

Kde: DDM Větrník

Cena za žáka: 30 Kč

Odpovědný pedagog: Mgr. Marta Kultová, marta.kultova@ddmliberec.cz, 775 881 876

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - KERAMIKA

Anotace:  Téma dle domluvy (Vánoce, Velikonoce, jaro, podzim, zima,...) – u těch nejmenších – rozvoj jemné motoriky; modelování, stavění.. obdrží hotový vypálený výrobek

Cílová skupina: školka-předškolní děti (1hodina); ZŠ 1. i 2. stupeň (2hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  50 Kč

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

                                   

VÝTVARNÉ TECHNIKY - DRÁTOVÁNÍ

Anotace:  Děti si vyzkouší práci s černým žíhaným drátem – ptáčci, vážky, kytičky…

Cílová skupina:  ZŠ 1. stupeň (1,5hodiny – stromečky na připravenou mističku); ZŠ 2. stupeň (2hod.)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  50 Kč

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - SKLO

Anotace:  Spékání skla (ti nejmenší – rozdíl mezi sklem a umělou hmotou a dalšími materiály, vyrobí si šperk)

Cílová skupina:  školka-předškolní děti (1hodina); ZŠ 1. i 2. stupeň (2hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  50 Kč

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

VÝTVARNÉ TECHNIKY - CÍNOVÁNÍ

Anotace: Děti si z drátu sestaví obrázek, následně ho docínují – zpevní (zajímavé hlavně pro kluky)

Cílová skupina: ZŠ  8 - 9. třída (2hodiny)

Kde:  DDM Větrník

Cena za žáka:  50 Kč

Odpovědný pedagog: Ing. Václava Košková, vendy.koskova@ddmliberec.cz, 602 931 950

 

PROGRAMY VE V-KLUBU

V-klub nabízí programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, harmonizační dopoledne pro žáky ZŠ a SŠ, výukové programy s evropskými souvislostmi, únikovou hru jako teambuilding pro třídní kolektivy a další tematické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

Pro bližší informace klikněte ZDE.