O nás

Úvod » O nás

Dům dětí a mládeže Větrník 

DDM Větrník je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání, jehož účastníky jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby (citace z Vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání).

DDM Větrník se snaží připravit program všem, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně, a to v různých formách činnosti:

Pravidelná činnost (cca 100 kroužků, oddílů, kurzů, klubů...)

 • přírodovědných a ekologických
 • výtvarných, keramických a řemeslných
 • hudebních a tanečních
 • počítačových a modelářských
 • sportovních a turistických

Příležitostná činnost

 • cca 150 akcí pro veřejnost i účastníky pravidelné činnosti
 • vzdělávání dospělých
 • Parlament mladých

Osvětová činnost

 • kurzy
 • výukové programy, semináře
 • neformální vzdělávání dospělých
 • preventivní programy

Táborová činnost

 • letní tábory – pobytové, příměstské, putovní
 • zimní tábory – pobytové, příměstské/lyžařské i nelyžařské

Individuální práce s talenty

 • soutěže MŠMT, ostatní soutěže
 • závody, turnaje

Spontánní činnosti – v nízkoprahovém zařízení V klub

 • ICM
 • prezentace amatérských filmů, hudebních skupin, divadelních souborů
 • přednášky, besedy odborníků, cestovatelů
 • diskusní pořady

V DDM Větrník najdou návštěvníci zkušené pedagogy a obětavé externí spolupracovníky, kteří chtějí nabídnout co nejatraktivnější program ve všech aktivitách. Snaží se něco nového naučit, ale také prostřednictvím partnerského přístupu poskytnout prostor pro seberealizaci.