Zaměstnanci

Úvod » O nás » Zaměstnanci
Mgr. Marta Kultová

Mgr. Marta Kultová

Ředitelka e-mail: marta.kultova@ddmliberec.cz mobil: 775 881 876

Ing. Hana Malinová

Ing. Hana Malinová

Zástupkyně ředitelky a vedoucí pravidelných činností e-mail: hana.malinova@ddmliberec.cz mobil: 602 794 567

Ing. Václava Košková

Ing. Václava Košková

Vedoucí pravidelných činností - estetické kroužky a kurzy pro dospělé i děti e-mail: vendy.koskova@ddmliberec.cz mobil: 602 931 950

Tomáš Herder

Tomáš Herder

Vedoucí pravidelných činností - technické a přírodovědné kroužky e-mail: therder@seznam.cz mobil: 602 794 557

Ing. Jana Huňková

Ing. Jana Huňková

Vedoucí pravidelných činností - sportovní kroužky e-mail: jana.hunkova@ddmliberec.cz tel.: 485 102 433 mobil: 724 287 644

PhDr. Mgr. MgA. Miloslava Čechlovská

PhDr. Mgr. MgA. Miloslava Čechlovská

Oddělení projektů e-mail: miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz tel.: 485 102 433 mobil: 602 469 162

Alexandra Meierová

Alexandra Meierová

Pokladník e-mail: alexandra.meierova@ddmliberec.cz tel.: 482 710 401 mobil: 777 289 817

Helena Hanzalová

Helena Hanzalová

Ekonomické oddělení e-mail: helena.hanzalova@ddmliberec.cz tel.: 482 710 401 mobil: 731 612 824

Marcela Polová

Marcela Polová

Ekonomické oddělení e-mail: marcela.polova@ddmliberec.cz tel.: 482 710 401 mobil: 775 892 150

Martin Veselý

Martin Veselý

Správce objektu DDM mobil: +420 777 289 816

Bc. Zuzana Kyselová

PR, akce, fundraising e-mail: zuzana.kyselova@ddmliberec.cz mobil: 778 499 502

Michaela Horáčková

Michaela Horáčková

Vedoucí V-klubu e-mail: vklub@ddmliberec.cz mobil: 602 477 287

Mgr. Lucie Čermáková

Mgr. Lucie Čermáková

Vedoucí pravidelných činností - sportovní, pohybové, jazykové a přírodovědné kroužky, pedagog volného času V-klubu momentálně na mateřské dovolené

Bc. Dana Šarounová

Vedoucí pravidelných činností - hudební, dramatické, taneční, turistické, přírodovědné kroužky e-mail: dana.sarounova@ddmliberec.cz mobil: 770 121 474

Mgr. Anna Mašková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů e-mail: maskova.gdpr@gmail.com

Bc. Hana Vargová

Pedagog volného času V-klubu e-mail: vklub@ddmliberec.cz

Bc. Anna Hájková

Bc. Anna Hájková

Ubytování e-mail: anna.hajkova@ddmliberec.cz mobil: 775 898 959

Bc. Jakub Kubíček

Oddělení projektů email: jakub.kubicek@ddmliberec.cz mobil: 770 107 180