Jarní zoochovatelský tábor

Úvod » Tábory » Jarní zoochovatelský tábor

jednoduchý nÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TÁBORŮM 2024

  • Přihlašování na letní tábory bude spuštěno 4.3.2024.
  • Přihláška přijde e-mailem do 24 hodin po vyplnění registračního formuláře.
  • Po zaplnění kapacity tábora máte možnost se přihlásit jako náhradník - u obsazeného tábora v "Detailu" na konci modré pole "Registrace náhradníka".
  • Pro informace o táboře se obracejte na garanta tábora, kdy kontakt je uveden v záložce „Zaměstnanci“ nebo na liště „Kontakt“.
  • Platbu za tábory je potřeba uhradit do 3 týdnů po přihlášení, při přihlášení po 1.6. do 1 týdne. Pokud do tohoto termínu nebude platba na účtu organizace, vaše rezervace tábora bude systémem automaticky zrušena. V odůvodněných případech lze s garantem tábora domluvit splátkový kalendář.
  • Součástí platby se nově stává nevratná část 200 Kč jako administrativní poplatek. Cenu tábora nenavyšuje, ale při vrácení platby nebo její poměrné části, zůstává tato částka organizaci.
  • V kalendářním roce 2024 platí nové storno poplatky, které budou vypočítány bez nevratné části: 51 a více dní před zahájením tábora bude vrácena celá částka *(vyjma 200 Kč, platí i pro následující storna), 50 až 31 dnů před zahájením tábora bude vráceno 80% z ceny*, 30 až 15 dnů před zahájením tábora bude vráceno 60% z ceny*, 14 až 4 dny před zahájením tábora bude vráceno 20% z ceny*. S garantem tábora může být domluvena individuální výjimka ve výši storna (pokud to dovolí finanční rozpočet tábora), a to za podmínky doložení lékařské zprávy o nemoci či úraze znemožňující pobyt klienta na táboře.
  • Nelze se přihlásit na dva tábory ve stejném termínu.
  • Příspěvek od vaší pojišťovny: Ověřte si na stránkách vaší pojišťovny, zda přispívá dětem na letní tábory. Účast a zaplacení tábora vám rádi potvrdíme.

 

 

Souhrn

8 - 13 let
20.02. - 24.02. 2023
1/12
Tomáš Herder
1900 Kč/dítě
Příměstské tábory

Detailní informace

Náplní tábora je uvedení do problematiky péče o různá zvířata, tvůrčí činnosti, hry, dokumenty o zvířatech atd. Tábor probíhá v našich chovatelnách, kde děti mají možnost přijít do kontaktu se zvířaty. Plánován je i výlet do liberecké ZOO. Žádáme o respektování věku dětí (ukončená docházka do 1. třídy ZŠ) a také to, že zúčastněné děti budou respektovat nařízení vedoucích. Příchod na tábor je od 7:45 do 8:00 a odchody domů mezi 15:30 a 16:00.