Tábory

Úvod » Tábory

Od 1. února jsou tábory k nahlédnutí pro širokou veřejnost. Zároveň budou probíhat úpravy a tak je dobré sledovat, jestli u vašeho tábora k nějakým úpravám došlo. Přihlašování bude spuštěno 1. března 2019.

jednoduchý nÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

  • tábory nejsou určeny pro předškolní děti, pokud není uvedeno jinak
  • minimální počet účastníků pro otevření tábora je 10, pokud není uvedeno jinak
  • zájemce je zařazen do tábora po vyplnění přihlášky a zaplacení ceny tábora 
  • storno poplatky: při zrušení účasti do 4 týdnů před zahájením tábora vracíme celou úplatu. Při zrušení účasti 27 až 14 dní před zahájením tábora vracíme 80% z úplaty tábora. Pokud ke zrušení účasti dojde méně než 13 dní před zahájením tábora, nebudou vráceny prokazatelné náklady na tábor a to nejméně ve výši 50% úplaty. Toto platí i v případě ukončení účasti v průběhu tábora a to pouze ze zdravotních důvodů, které budou prokazatelné (lékařská zpráva). Po dohodě a dle finančních možností tábora mohou být storno poplatky sníženy.

Mezi letními tábory k nahlédnutí jsou tři jarní tábory (jeden příměstský a dva pobytové), na které se lze až do začátku jarních prázdnin přihlašovat !!!

Záznam neexistuje [49076]