Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách

Úvod » O nás » Projekty » Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách

Deset libereckých základních škol, 160 kreativních workshopů, tři tisíce žáků, kteří si vyzkouší metody dramatického a tanečně-pohybového uměleckého vzdělávání. Stovka učitelů se zájmem o kreativní metody ve vyučování literatury, dějepisu, občanské výchovy či tělocviku. To vše a mnohé další je součástí projektu kreativního učení v libereckých školách. Projektu, který se snaží vnést do vzdělávání prvky umění a díky nim děti rozvíjet i v oblasti emocí, vztahů, tvořivosti, práce s tělem. Projekt společně se školami realizuje Dům dětí a mládeže Větrník, Dramacentrum Bezejména a Taneční a pohybové studio Magdaléna.
Projekt Domu dětí a mládeže „Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách“, projekt Dramacentra Bezejména „Kreativní učení v libereckých základních školách“ a projekt TS Magdaléna „Tanec libereckým školám“ financuje Ministerstvo kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy (výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II), v celkové částce 3 710 500 Kč.

Projekt Ministerstva kultury ČR financovaný z prostředků Národního plánu obnovy (výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II)

Název projektu: Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách

Číslo projektu: 0313000216

Rozpočet projektu: 1 600 000,-Kč (rozpočet všech tří projektů 3 710 500,-Kč)

Realizátor: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p.o.

Partneři: Dramacentrum Bezejména, z.s. a Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

Termín realizace: 1. 9. 2023 - 30. 6. 2024


Vložil(a): 29.06. 2024, Miloslava Čechlovská

Zpět na výpis