1+1+1=1 Projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Úvod » O nás » Projekty » 1+1+1=1 Projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Od ledna 2023 do listopadu 2023 Dům dětí a mládeže Větrník společně s polským partnerem Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra realizoval projekt 1+1+1=1. Název projektu vyjadřuje vizi propojení tří národů, tří kultur - české, polské a ukrajinské. Jedním z cílů projektu byla integrace dětí a mládeže z Ukrajiny do české a polské společnosti a využití metod dramatické výchovy pro posílení jejich začlenění a podporu duševního zdraví. Čeští a polští lektoři společně vedli 12 workshopů na libereckých školách. Vrcholem projektu byl festival mladého divadla JeštěDyvadlo 13. - 16. dubna 2023, s účastí českých, polských a ukrajinského souboru. V rámci festivalu také proběhly stáže pedagogů, společné konference a další aktivity. Oba partneři chtějí ve společných aktivitách nadále pokračovat.

Projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Název projektu: 1+1+1=1

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003268

Rozpočet projektu: 52 512 Euro

Hlavní partner: Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra

Partner s finanční spoluúčastí: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p.o.

Termín realizace: 1. 1. 2023 - 30. 11. 2023

Anotace projektu: 

Součástí projektu je realizace vzdělávacích a kulturních aktivit - divadelní dílny, festival dětského divadla na téma Ukrajina, videokonference pro pedagogy. Aktivity jsou určeny především dětem a mladým lidem ve věku 5-26 let z obou stran hranice (Poláci, Češi, Ukrajinci) a jejich pedagogům (kteří s nimi vedou divadelní dílny v rámci různých institucí a organizací). 

Projekt podpořila Evropská unie (Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko), Ministerstvo kultury ČR, Liberecký kraj a Statutární město Liberec, děkujeme. Vložil(a): 30.12. 2023, Miloslava Čechlovská

Zpět na výpis