"VŠECHNY BARVY SVĚTA - POSÍLENÍ VENKOVNÍHO ZÁZEMÍ PRO EVVO A PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ" - projekt podpořený Libereckým krajem

Úvod » O nás » Projekty » "VŠECHNY BARVY SVĚTA - POSÍLENÍ VENKOVNÍHO ZÁZEMÍ PRO EVVO A PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ" - projekt podpořený Libereckým krajem

Projekt Libereckého kraje "Všechny barvy světa"

Název projektu: "VŠECHNY BARVY SVĚTA - POSÍLENÍ VENKOVNÍHO ZÁZEMÍ PRO EVVO A PŘÍRODOVĚDNÉ BÁDÁNÍ" 

Program: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Číslo projektu: OLP/2818/2021 

Termín realizace: 1. 1. 2021– 30. 9. 2022 

Výše dotace: 150 000,-Kč 

 

Projektem chceme navázat na osvědčené aktivity EVVO ve venkovních prostorech DDM Větrník zvětšením zázemí a tím i kapacity pro pobyt venku. V rámci několika následujících let plánujeme postupně vybudovat na všech výše zmíněných místech inspirativní pobytovou přírodní naučnou zahradu s interaktivními ekovýchovnými prvky. Tyto prvky chceme koncipovat tak, aby nenásilnou, ale přitom poutavou naučnou formou („poznáváme všemi smysly“) seznamovali širokou veřejnost s problematikou životního prostředí, a to především v oblasti biodiverzity.

Projekt je podpořen Dotačním fondem Libereckého kraje v oblasti životnío prostředí a ekovýchovy


Vložil(a): 16.11. 2022, Mgr. Marta Kultová

Zpět na výpis