Parlament mladých

Úvod » O nás » Parlament mladých

Parlament je tu pro mladé lidi, aby byl jejich hlas slyšet a měl váhu.

Parlament mladých Liberec (PML) vznikl při Domu dětí a mládeže "Větrník" v roce 1998 z popudu Jany Pavlíkové, která je dodnes jeho koordinátorkou. Jeho vznik byl jakousi reakcí na tehdejší dění. Parlament dnes je skupina středoškoláků, kteří se pokouší o zapojení svých vrstevníků do veřejného dění. "Snažíme zprostředkovat aktuální dění občanům (zejména tedy mladým lidem) a zanechat po sobě něco přínosného," řekla členka PML Kristýna Zámečníková v rozhovoru pro aktuálně.cz.

​Mezi hlavní aktivity PML patří pořádání veřejných debat na aktuální témata, vzdělávacích workshopů rozvíjejících soft skills či studentských voleb. Od roku 2013 se věnuje PML otázce trávení volného času v Liberci v rámci projektu VOČA.
Chceš-li se stát členem Parlamentu mladých, podívej se na náš web nebo nás kontaktuj na Facebooku či mailu parlamentmladych@gmail.com.