Obnovování činností DDM Větrník

Úvod » O nás » Aktuality » Obnovování činností DDM Větrník

V pondělí 11. 5. bude částečně obnovena naše činnost.

Informace k jednotlivým kroužkům ať už konajících se nebo zrušených zašlou vedoucí kroužků nebo vedoucí oddělení.

Rodiče dětí, jejichž kroužky se neotevřou nebo děti již nenastoupí, mohou zažádat o vrácení poměrné částky platby. Pro tuto možnost je níže pod tímto textem ke stažení formulář, který je potřeba vyplnit, podepsat a naskenovat příslušnému vedoucímu oddělení.

Rodiče dětí, které se do kroužků vrátí, prosíme o prostudování následujících instrukcí, protože jsme povinni dodržovat opatření vydaná MŠMT:

Aby Vaše dítě mohlo kroužek navštěvovat, musí na první schůzku donést vyplněný formulář o bezinfekčnosti, který je ke stažení pod tímto textem.

Rodiče nevstupují do budovy DDM Větrník.

Prosíme, dodržujte časy začátků kroužků (nechoďte příliš brzy ani pozdě).

Dítě přijde na kroužek vybaveno rouškou.

Na kroužek bude přijato jen dítě bez známek infekčního onemocnění.

Rodiče předávají a vyzvedávají děti v parku naproti DDM, kde bude stálý pedagogický dozor.

Totéž platí i pro děti bez doprovodu.

V případě deštivého počasí vybavte dítě deštníkem (shromažďování ve vestibulu vzhledem k vydaným nařízením není možné).

Děti se budou přezouvat jen do tělocvičny, hudebny a sálu.

Šatny nebudeme využívat. Na sportovní kroužky přiveďte děti rovnou ve sportovním oblečení.

 

ZDE najdete formulář čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které je potřeba k dalšímu docházení dítěte na kroužky DDM Větrník.

ZDE najdete formulář k vrácení platby, pokud již vaše dítě nebude tento školní rok kroužky navštěvovat.

 


Vložil(a): 05.05. 2020, Mgr. Ondřej Kuthan

Zpět na výpis