Šachový kroužek DDM Větrník

Úvod » Kroužky » Šachový kroužek DDM Větrník

Šachový kroužek má v DDM Větrník dlouhou historii, která trvá bezmála stejně dlouho, jako samotný DDM a jeho historičtí předchůdci. To proto, že šachy jsou kulturní fenomén, který stále nic neztrácí na své přitažlivosti.

V současné době je činnost a obsahové zaměření kroužku orientováno na dva základní cíle:

  1. Naučit děti hrát šachy a zúčastňovat se s nimi sportovních šachových soutěží. Cíl sportovní.
  2. Chápat šachy jako prostředek, díky kterému můžeme u dětí rozvíjet řadu mentálních vlastností, které jim mohou v životě pomoci lépe chápat moderní svět a uplatnit se v něm. Cíl zaměřený na rozvoj intelektu.

Na stránce www.janwe.cz jsou pro děti z kroužku k dispozici výukové materiály, které mohou využívat při tréninku doma, zejména k opakování.

Na stránce www.sachydoskol.cz jsou k dispozici informace, které propagují a vysvětlují význam šachu pro školáky a mnoho dalších zajímavostí na toto téma.

 

Prezentace ke stažení: