Dramacentrum Bezejména - soubor Bezestrachu

Úvod » Kroužky » Dramacentrum Bezejména - soubor Bezestrachu

 Elektronický zápis na školní rok 2023/24  byl spuštěn

Do doby, kdy bude spuštěno přihlašování do kroužků, budeme některé údaje editovat, a tak se mohou jednotlivé kroužky aktualizovat.

Proto je zapotřebí u Vámi vybraných kroužků tyto údaje sledovat, protože může dojít ke změnám, se kterými je nutno počítat.

 

u obsazených kroužků je možnost přihlásit se jako náhradník

Po rozkliknutí obsazeného kroužku je na konci stránky možnost registrace jako náhradník.

 

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

 

Prohlížíte zájmový útvar z předchozích let.

Souhrn

8 - 11 let
St 15:00-17:00
2023/2024
9/9
Veronika Matějíčková, Vojtěch Matějíčka, Miloslava Čechlovská
miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz 776106107
2000 Kč/rok/dítě
Dramatická činnost

Detailní informace

Přípravný soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem od 8 -11 let. Budeme se věnovat inscenační tvorbě, jevištnímu pohybu, improvizaci a okrajově strukturovanému dramatu. Čeká nás soustředění, mezinárodní festival Teatrrralki, Dětská scéna a mnohé další. Soubor vede Vojtěch Matějíčka a Miloslava Čechlovská, zkoušky se konají v sále Paláce Liebieg. Bližší informace na http://dramacentrumbezejmena.cz/soubory-dramacentra/