Angličtina I. (1. - 3. třída)

Úvod » Kroužky » Angličtina I. (1. - 3. třída)

 Elektronický zápis na školní rok 2023/24  byl spuštěn

Do doby, kdy bude spuštěno přihlašování do kroužků, budeme některé údaje editovat, a tak se mohou jednotlivé kroužky aktualizovat.

Proto je zapotřebí u Vámi vybraných kroužků tyto údaje sledovat, protože může dojít ke změnám, se kterými je nutno počítat.

 

u obsazených kroužků je možnost přihlásit se jako náhradník

Po rozkliknutí obsazeného kroužku je na konci stránky možnost registrace jako náhradník.

 

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

 

Prohlížíte zájmový útvar z předchozích let.

Souhrn

6 - 9 let
Pá 15:00-16:00
2023/2024
6/6
Kristina Žďárská
marta.kultova@ddmliberec.cz
2200 Kč/rok/dítě
Jazyky

Detailní informace

Kroužek je určen všem dětem, které už angličtinu trošku znají, či se s ní teprve začínají seznamovat. Hravou formou si děti osvojí základy jazyka pomocí her, tvoření, prvků z dramatické výchovy, tělocviku a mnoho dalšího. Cílem je vytvořit pozitivní vztah k angličtině a hlavně se nebát ji použít! Kroužek je určen dětem, kteří s angličtinou začínají a chodí do 1. – 3. třídy ZŠ. O konečném zařazení dítěte rozhoduje lektor. Začínáme 22. září 2023 v DDM Větrník.