Sporťáček pro cvalíky (cvičení pro děti 7 - 10 let s nadváhou a poradenství pro rodiče)

Úvod » Kroužky » Sporťáček pro cvalíky (cvičení pro děti 7 - 10 let s nadváhou a poradenství pro rodiče)

 Elektronický zápis na školní rok 2023/24  byl spuštěn

Do doby, kdy bude spuštěno přihlašování do kroužků, budeme některé údaje editovat, a tak se mohou jednotlivé kroužky aktualizovat.

Proto je zapotřebí u Vámi vybraných kroužků tyto údaje sledovat, protože může dojít ke změnám, se kterými je nutno počítat.

 

u obsazených kroužků je možnost přihlásit se jako náhradník

Po rozkliknutí obsazeného kroužku je na konci stránky možnost registrace jako náhradník.

 

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

 

Souhrn

7 - 20 let
Po 15:00-16:00, Po 16:00-16:30
2023/2024
14/20
Michael Šlesingr
Jana Huňková, jana.hunkova@ddmliberec.cz, tel. 724 287 644
2200 Kč/rok/dítě
Tancování, Sport

Detailní informace

Děti s nadváhou potřebují stejný pohyb jako ostatní děti, tady bez rizika, že budou stále poslední. Cílem kroužku je všeobecný pohybový rozvoj dětí zábavnou formou. Chceme upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu, cvičení a sportu obecně. Kroužek je zaměřen na rozvoj obratnosti a rychlosti, posílení a protažení těla a orientaci v prostoru formou hry. Děti si vyzkouší základy atletiky, gymnastiky i míčových her, kroužek trvá 60 minut. Pokud mají děti zhubnout, nesmí držet žádné diety. Bonusem kroužku bude výživové poradenství pro rodiče, jeho všeobecné základy (1x měsíčně po skončení Sporťáčku). Na sestavení individuálního výživového plánu se lze domluvit (není v rámci kroužku). Cvičit začínáme v pondělí 18. září 2023. S sebou: pití, tričko, šortky, tenisky (podrážka nám nesmí dělat šmouhy na podlaze).

Přihláška

Údaje o přihlašovaném
Bydliště a škola
Zákonný zástupce 1
Zákonný zástupce 2 (nepovinné)
Kontaktní údaje
 
Zpracování údajů

Souhlasíme, aby s našimi osobními údaji a s osobními údaji našich dětí bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Ochrana osob. údajů) a následných novelizací.

Osobní údaje účastníka a zákonného zástupce jsou zpracovávány na základě zákonné povinnosti vyplývající ze školského zákona 561/2004 Sb. zákon § 28. Organizací budou tato osobní data na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, jeho novely a vyhlášky č. 259/2012 Sb. uchována 10 let a pak skartována.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (volí zákonný zástupce nebo dospělý účastník)

Svým podpisem na přihlášce se zpracováním a zveřejněním fotek a další audio vizuální dokumentace z kroužku a akcí kroužkem pořádaných na webových stránkách DDM, facebooku DDM a event. nástěnce DDM pro propagační účely DDM Větrník. Tyto propagační materiály budou organizací uchovávány po dobu tří let a pak budou vymazány nebo skartovány. Zákonný zástupce nebo dospělý účastník má právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (volí účastník starší 13 let)

Svým podpisem na přihlášce se zpracováním a zveřejněním fotek a další audio vizuální dokumentace z kroužku a akcí kroužkem pořádaných na webových stránkách DDM, facebooku DDM a event. nástěnce DDM pro propagační účely DDM Větrník. Tyto propagační materiály budou organizací uchovávány po dobu tří let a pak budou vymazány nebo skartovány. Účastník kroužku, který dosáhne 13 let nejpozději ve šk. roce konání kroužku má právo tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.

 
Ujednání

Každý návštěvník pravidelné i nepravidelné činnosti je povinen dodržovat VNITŘNÍ ŘÁD DDM, provozní řády kluboven a pokyny vedoucích kroužků. Při jejich závažném porušení, zejména jedná-li se o šikanu, vandalizmus nebo požívání alkoholu a drog, může být bez náhrady vyloučen. Svým podpisem souhlasíte s použitím fotografií Vašeho dítěte na materiálu, který propaguje činnosti DDM Větrník.

Souhlasíme, že platbu za kroužek provedeme nejpozději do měsíce od přihlášení. V opačném případě jsme si vědomi, že našemu dítěti bude přihláška zrušeno a jeho místo bude uvolněno jinému zájemci.

Opište z obrázku: