Zoochovatelský kroužek 1 - všeobecný

Úvod » Kroužky » Zoochovatelský kroužek 1 - všeobecný

 Elektronický zápis bude spuštěný 2. 9. 2020. Kroužky zahájí činnost od 14. 9. 2020 pokud v popisu kroužku není uvedeno jiné datum. Činnost DDM ve školním roce končí v pátek 28. května 2021.

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

Souhrn

8 - 15 let
Po 16:00-17:30
2020/2021
0/10
Jana Syrovátková
therder@seznam.cz
1700 Kč/rok/dítě
Přírodověda, Ostatní

Detailní informace

Kroužky jsou vhodné pro věkovou kategorii 8 až 15 let. Účastníci se seznámí s některými známými i neznámými zvířaty, naučí se jak se správně o některá zvířata starat, součástí programu je návštěva ZOO Liberec ke konci školního roku. K dispozici jsou kvalitně vybavené chovatelny a dobře zajištěný servis a krmení. Kroužky jsou vedeny zkušenými lektory.