Hudební přípravka

Úvod » Kroužky » Hudební přípravka

 Elektronický zápis bude spuštěný 2. 9. 2020. Kroužky zahájí činnost od 14. 9. 2020 pokud v popisu kroužku není uvedeno jiné datum. Činnost DDM ve školním roce končí v pátek 28. května 2021.

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

Souhrn

3 - 5 let
Čt 15:30-16:30
2020/2021
0/8
Adéla Schwarzová
Adéla Schwarzová, adela.schwarzova@ddmliberec.cz , 770 121 474
1300 Kč/rok/dítě
Hudební činnost

Detailní informace

Pro děti školkového věku. Děti si v kolektivu rozvíjí sociální kompetence prostřednictví hudebních činností. Učí se rytmizaci srze písničky a básničky za doprovodu jednoduchých hudebních nástrojů. Kroužek je doplněn o pohybovou a výtvarnou činnost – vždy k tématu dané hodiny. Začínáme 17. září