Klub rodičů s dětmi II. (od 2 - 5 let)

Úvod » Kroužky » Klub rodičů s dětmi II. (od 2 - 5 let)

Přihlašování na kroužky na školní rok 2019/2020 bylo spuštěno. Činnost v novém školním roce zahájíme v týdnu od 16. 9. 2019, pokud nebude  v popisu kroužku stanoveno jinak.

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ ♦ ZDE ♦

Prohlížíte zájmový útvar z předchozích let.

Souhrn

2 - 5 let
Út 9:00-09:30, Út 09:30-10:00, Út 10:00-11:00
2019/2020
0/13
Hana Malinová
900 Kč/pololetí/dítě
Výtvarná činnost, Hudební činnost, Tancování, Rodiče a děti, Sport

Detailní informace

Celkový rozvoj osobnosti, postupné získávání dovedností v oblastech: hudební - tanečky, říkadla, rytmické nástroje; tělesné - orientace v tělocvičně, obratnost, společné hry; výtvarné - práce s různými materiály; rozvoj motoriky a celkových sociálních dovedností dítěte, vzájemné působení dětí a rodičů. Kroužek začíná v úterý 17. září 2019 v DDM Větrník. S sebou: pro děti svačinku, oblečení a obuv do tělocvičny, zástěrku (triko) na výtvarné činnosti; pro rodiče: sálovky do tělocvičny.