DDM Větrník

Fotosoutěž  "ŽIVOT S ROUŠKOU"

Připravili jsme pro Vás online soutěž na vylepšení nálady během aktuální situace. :) 

- Vyfoť jakýkoliv snímek jak Ty nebo Tvé okolí bojujete s koronavirem a pošli ho na náš kontaktní mail. Pokud si o případné výhře přejete být informování telefonicky, do mailu prosíme vložte i svůj telefonní kontakt

Každých 14 dnů budou nejlepší snímky odměněny drobnou cenou a vystaveny na facebooku DDM Větrník.

- Kontaktní mail: ondrej.kuthan@ddmliberec.cz

- Druhé kolo skončilo v úterý 21.4. 2020. Děkujeme za všechny poslané snímky. :)

- Třetí kolo s podtitulem "Stále pomáháme" začíná ve středu 22.4. 2020 a uzávěrka pro soutěžní snímky je v úterý 5.5. 2020 . Těšíme se na další zajímavé fotky! :)

- Vyhodnocení snímků z druhého kola zveřejníme v pátek 24.4. 2020 zde na webu a facebooku DDM Větrník, stejně jako termíny dalších kol. Vyhodnocení třetího kola proběhne v pátek 8.5. 2020 .

 

Pravidla soutěže:

- Organizátorem soutěže je DDM Větrník, p.o., Liberec .

- Soutěž není věkově omezena.

- O případné výhře svého snímku se autor dozví mailem, nebo telefonicky, pokud poskytl telefonní kontakt.

- V každém kole soutěže se hodnotí pouze jeden a to první poslaný snímek od jednoho autora. Ostatní snímky         nebudou brány v potaz. Pokud snímek nevyhrál, autor jej může v dalších kolech zaslat znovu.

- Každý snímek může vyhrát pouze jednou, tzn. po vyhraném kole už není možné zařadit snímek znovu do soutěže. Omezení platí pouze pro snímky, jeden autor se může s různými snímky zúčastnit a vyhrát více kol.

- Snímky musí být zaslány na kontaktní mail ondrej.kuthan@ddmliberec.cz

- Snímky posílejte v obrázkových formátech typu .jpg, .png , apod., a v plném rozlišení. Animované gify a videa nebudou zařazeny do soutěže. 

- Do soutěže nemůžeme zařadit snímky, které:

   • obsahují neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
   • jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
   • byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
   • jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé...),
   • obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu; výjimkou je nenápadný copyright či krátký nápis),
   • budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií,
   • se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích)..

- Vložením fotografie souhlasíte s pravidly fotosoutěže a zveřejněním fotografie, stejně jako s možností jejího dalšího použití v rámci propagace činností DDM Větrník. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.

- Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

- Zasláním soutěžní fotografie účastník soutěže prohlašuje, že:
    • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
    • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
    • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

- Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Věcné ceny mu budou následně předány osobně nebo zaslány poštou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. 

GALERIE

Dům dětí a mládeže v Liberci

Naše cíle, vize a poslání

Virtuální prohlídka

"Navštivte nás"

Partneři