Radnice - zajímavosti

Úvod » Akce » Do luftu! » 5 - Radnice » Radnice - zajímavosti

Radnice patří k nejcennějším památkám Liberce. Honosná novorenesanční budova byla postavena v letech 1888-1893 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna a svým vzhledem připomíná radnici vídeňskou. Nahradila původní radnici, která městu sloužila celých 300 let. Krátký čas dokonce stály obě radniční budovy vedle sebe. Zvon ze staré radnice byl umístěn na severní průčelí té nové.

Radnice má přibližně čtvercový půdorys, v jejím středu je dvůr. Hlavní průčelí je obrácené do náměstí a nad ním se zvedá trojice věží. Nejvyšší věž měří 65 metrů a zakončuje ji plastika rytíře. Budova má 80 místností ve čtyřech nadzemních podlažích.

Fasáda radnice je bohatě zdobená. Nad mohutným vstupním portálem je kamenný reliéf znázorňující založení staré i nové radnice. Z balustrádového balkónu nad ním hovořily mnohé významné osobnosti - císař František Josef I., prezidenti Edvard Beneš nebo Václav Havel.

Napravo od vchodu je pod okny památník na vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 - stylizovaný tankový pás z bronzu se jmény 9 obětí, které byly v Liberci zabity.

Ve vstupní hale radnice je mramorové schodiště a nad ním obraz s alegorií Liberce. Nejkrásnějším sálem je dřevem obložená obřadní síň s vynikající akustikou, nádherným lustrem, šesticí vitráží a nástropní malbou znázorňující vítězství pravdy nad temnými silami.


Radniční rytíř Roland

Symbolika rytíře vychází ze středověku, kdy rytíř symbolizoval městská práva a samostatnost. Socha byla vyrobena ve Vídni podle návrhu libereckého architekta. Zdobila špici liberecké radniční věže od vzniku radnice až do roku 1952. Poté rytíře vystřídala rudá hvězda, po revoluci pak symbol České republiky – lev. Po rekonstrukci hlavní radniční věže se v roce 2005 rytíř Roland vrátil zpátky na její špici. Protože však původní rytíř zestárnul, přesunul se do Severočeského muzea a na radnici je jeho replika, vyrobená v dílnách turnovského restaurátora Milana Zdeňka a jabloneckého uměleckého kováře Jana Nikendeye.

Nový rytíř váží 138 kg a měří 220 centimetrů. Od půlmetrové měděné koule, na které stojí, až po špici rytířovy korouhve bychom ale naměřili 330 centimetrů. Korouhev s  letopočtem je nejvyšším bodem radnice a slouží proto i jako hromosvod. Je pohyblivá, stejně jako rytířův meč, aby sochu neshodil silný vítr.

 

 

ZPĚT NA ÚKOLY