Přehrada zajímavosti

Úvod » Akce » Do luftu! » 2 - Přehrada » Přehrada zajímavosti

První přehrady vznikly v Egyptě na řece Nilu už před 5 tisíci lety.

První vodní nádrž na našem území, postavená v r. 1492, je Jordán poblíž Tábora.

Liberecká přehrada, vybudovaná mezi lety 1902–1904, je součástí 5 přehrad jizerskohorské přehradní soustavy vyprojektované profesorem Otto Intzem z Cách (kromě liberecké to byla mšenská, bedřichovská, fojtecká a mlýnice). Impulzem k jejich stavbě byly ničivé záplavy konce 19. století, především ta v roce 1897, která měla katastrofické následky pro obyvatele podhorských oblastí.

 

Jak vzniklo slovo „PROMENÁDA“:

Původ je ve francouzském „promener“ – procházet se. V neděli se rodina oblékla do nejlepších šatů a šla se procházet, promenovat, na promenádu, tj. na místo určené k procházení. Tam také bylo možno potkat sousedy a přátele, známkou nevychovanosti by bylo zde pobíhat.

Jedna z libereckých promenád byla i tady u přehrady.

 

Zdroj fotografií : http://www.fotohistorie.cz/

 

 

ZPĚT NA ÚKOLY