U obrázku - zajímavosti

Úvod » Akce » Do luftu! » 3 - Kostel u obrázku » U obrázku - zajímavosti

Dříve než kostel stávala na místě jen studánka s čirou vodou, která měla sílu léčit všemožné neduhy. Není divu, že k ní proudily davy nemocných. Jednou voda ze studánky pomohla i ruprechtickému rychtáři Weberovi a tak nechal v r. 1807 postavit jako poděkování u studánky Kalvárii, kříž s Ježíšem a sochami Panny Marie a sv. Jana. (Dnes je toto sousoší značně poničené, studánka je ukrytá v „domečku“ a její voda vyvěrá o několik metrů níž pod cestou).

Místo se stalo poutním. V roce 1833 nechal syn rychtáře Webera postavit ke studánce křížovou cestu a podél ní vysázet kaštanovou alej. Křížová cesta má 14 zastavení, symbolizuje události spojené s ukřižováním Ježíše Krista.

Od roku 1907 stojí na vrcholu kopce kaple Panny Marie U obrázku (někdy označovaná jako kostel). Kaple byla postavena podle návrhů Maxe Kühna a Heinricha Fanty. Je to velmi neobvyklá secesní stavba. O výstavbu kaple se zasloužila pravnučka rychtáře Webera, Antonie Wildnerová. Poskytla rodinné pozemky a třináct let pořádala finanční sbírky od ruprechtických a kateřinských občanů na stavbu nové kaple.

V padesátých letech minulého století byla kaple zcela zničena, ale zásluhou ing. arch. Pavla Švece byla zachráněna a v roce 1998 opětovně vysvěcena.

Celý areál je chráněn jako Kulturní památka České republiky.

Od kaple se Vám otevřou unikátní výhledy na město a Ještědský hřeben.

 

ZPĚT NA ÚKOLY