Skautská studánka - zajímavosti

Úvod » Akce » Do luftu! » 11 - Skautská studánka » Skautská studánka - zajímavosti

SKAUTSKÁ STUDÁNKA

 

Skautská studánka získala jméno 1.8. 1968, díky 9. oddílu libereckých skautů.

Tito skauti při pořádání malé vycházky zamířili i ke studánce (dříve německé), aby se osvěžili. Když k místu dorazili, zjistili že voda není ničím chráněna, a tak byla velmi znečištěná.

Jejich vedoucí Josef Chroust, zvaný Brouk, rozhodl že studánku upraví.

Při obnově ke studánce umístili skautskou lilii vylitou v betonu na oslavu a znovu obnovení skautingu. A tak se od té doby místu říká Skautská studánka.

 

Zdrojem studánky je pramen, který leží zhruba 20 metrů výš od studánky samotné. V okolí najdete tábořiště a posezení s přístřeškem, které bylo vybudováno v roce 2010.

 

 

SKAUTING VE ZKRATCE A SKAUTSKÁ LILIE

 

Předchůdců skautingu a přívrženců podobné myšlenky bylo v minulosti mnoho. O reálné zformování a o uskutečnění první výpravy se ale zasloužil Robert Baden-Powell.

Stalo se tak v roce 1907 ve Velké Británii.

Skaut byl nejprve pouze pro chlapce, ale později i pro nadšené dívky, díky Baden-Powellově sestře Agnes.

Od té doby se skauting začal rychle šířit po Evropě, ale i mimo ni.

Český skaut byl založen v roce 1912 v Praze Antonínem Svojsíkem, jako součást tělovýchovné jednoty, podobné Sokolu. V roce 1915 se osamostatnil se jménem Junák.

 

Znakem všech skautů je Liie, pro každou zemi v trochu různých vyobrazeních. Všechny mají podobný základ a to, že tři cípy květiny znamenají tři obecné principy skautingu:

- Povinnost k Bohu

- Povinnost k jiným

- Povinnost k sobě

 

Podobu českého znaku navrhl Mikoláš Aleš. Je to Lilie, doplněná chodským psem a modrým trojlístkem v pozadí. Pes je znakem české udatnosti a spolehlivosti a trojlístek je symbolem štěstí a lásky k bližnímu.

 

Skaut je staven do role ochránce svobody a přírody.