Zeměpisná olympiáda

Úvod » Soutěže » Zeměpisná olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Zeměpisné olympiády: www.zemepisnaolympiada.cz

Organizační řád

Propozice 2021/2022

VÝSLEDKY 2021/2022

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo Krajské kolo
A (6. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do konce ledna 2022

do 31. 1. 2022

max. 3 žáci za školu v kategorii

pokyny pro přihlášení

23. 2. 2022

30. 3. 2022
(7. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG)
C (8.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG)
D (1.-4. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií)