Zeměpisná olympiáda

Úvod » Soutěže » Zeměpisná olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Zeměpisné olympiády: www.zemepisnaolympiada.cz

Organizační řád

Propozice 2021/2022

 

Termínovník ZO 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo
A (6. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do konce ledna 2022 23. 2. 2022 30. 3. 2022
(7. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG)
C (8.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG)
D (1.-4. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií)