Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Organizační řád

Propozice 2022/2023

Manuál pro učitele ZŠ

Začátky soutěží od 9:00 (prezence od 8:30), nebude-li v pozvánce uvedeno jinak.

 

VÝSLEDKY 2022/2023

 

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SAJ: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Pravidla hodnocení krajských kol SAJ III.A, III.C

Žáci, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, nemohou v Soutěži v anglickém jazyce soutěžit.

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo (Liberec) Krajské kolo
I.A (6.-7. třída ZŠ) x

x

nekoná se x
I.B (prima - sekunda VG) x

x

nekoná se

x
II.A (8.-9. třída ZŠ) do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

1 žák za školu

21. 3. 2023

DDM Větrník

18. 4. 2023

DDM Větrník

II.B (tercie - kvarta VG) do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

2 žáci za školu

x

7. 3. 2023

DDM Větrník

III.A (1.-3. ročník gymnázia) do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

2 žáci za školu

x

27. 4. 2023

DDM Větrník

III.C (1.-3. ročník SOŠ) do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

1-2 žáci za školu, dle počtu přihlášených škol

x

10. 3. 2023

DDM Větrník

 

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                                                                                                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168


Webové stránky SFJ: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Žáci, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, nemohou v Soutěži ve francouzském jazyce soutěžit.

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Krajské kolo (Liberecký kraj)

A1, A2 (ZŠ)

B1, B2 (SŠ)

do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

1-2 žáci za školu a kategorii

dle počtu přihlášených škol

27. března 2023

DDM Větrník

 

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: PhDr. Miloslava Čechlovská, miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162


Webové stránky SNJ: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Propozice 2022/2023

Termínovník SNJ 2022/2023:

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního do krajského kola Krajské kolo (Liberecký kraj)
I.A (do 7. třídy ZŠ) bez postupu do okresního kola V tomto roce se okresní kolo kat. I.A nekoná. nekoná se
II.A (8.-9. třída ZŠ) do 28. 2. 2023 elektronické přihlášky (DDM Větrník) rovnou do KK do 28. 2. 2023; 1 účastník za školu 16. března 2023
II.B (VG odpovídající 8.-9.tř.) do 28. 2. 2023 elektronické přihlášky (DDM Větrník) rovnou do KK do 28. 2. 2023; 1-2 účastníci za školu 14. března 2023
III.A (1.-3.roč. SŠ) do 28. 2. 2023 elektronické přihlášky (DDM Větrník) rovnou do KK do 28. 2. 2023; 1-2 účastníci za školu

9. března 2023

Soutěže se budou konat prezenčně v DDM Větrník Liberec.

Termín podání přihlášek do krajského kola: 28. 2. 2023 (za školu 1 soutěžící a 1 náhradník).

V případě menšího počtu soutěžících škol pozveme k účasti i náhradníky (nepředpokládá se v kategorii II. A).

Odkazy na přihlášky zašleme školám na vyžádání.

Začátky soutěží od 9:00 (prezence od 8:30), nebude-li v pozvánce uvedeno jinak.

 

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                                                                                                                                          

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SRJ: https://olympiady.vse.cz/ocjz/

Pravidla hodnocení krajského kola SRJ - kategorie SŠ

Soutěž v ruském jazyce má kategorii (SŠ III), která je určena žákům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, ale zároveň pro ně není daný jazyk mateřským jazykem nebo nepochází z bilingvních (dvojjazyčných) rodin – podrobně viz Propozice. Pokud budete mít žáka do této kategorie, kontaktujte prosím krajského organizátora. Do kategorií ZŠ, SŠI A SŠII není možné tyto žáky přihlašovat.

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Krajské kolo (Liberecký kraj)
ZŠ. SŠI, SŠII do 28. 2. 2023

do 28. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

max. 2-3 žáci za školu a kategorii

13. 3. 2023

DDM Větrník

 

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                                                                                                                              

Kontaktní osoba: PhDr. Miloslava Čechlovská, miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162


Webové stránky SŠJ: https://www.hladnov.cz/cz/aktuality-js/soutez-ve-spanelskem-jazyce

Propozice 2022/2023

Rozdělení kategorií

Termíny konání SŠJ 2022/2023

Kategorie Školní kolo Krajské kolo (Liberecký kraj)

SŠI, SŠII, SŠIII

do 28. 2. 2023; elektronické přihlášky (DDM Větrník) do KK do 28. 2. 2023 15. března 2023

 

Termín podání přihlášek do krajského kola: 28. 2. 2023, škola pošle max. 3 soutěžící v každé kategorii.

Odkazy na přihlášky zašleme školám na vyžádání.

Termín ústředního kola je 12. dubna 2023.