Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SAJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Termínovník SAJ 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Okresní kolo (okres Liberec) Krajské kolo (Liberecký kraj)
I.A (6.-7. třída ZŠ)     x
I.B (prima - sekunda VG)  
II.A (8.-9. třída ZŠ)      
II.B (tercie - kvarta VG)    
III.A (1.-3. ročník gymnázia)      
III.C (1.-3. ročník SOŠ)    

 

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                                                                                                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168


Webové stránky SFJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem

Termínovník SFJ 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Krajské kolo 

A1, A2 (ZŠ)

B1, B2 (SŠ)

   

 

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162


Webové stránky SNJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Termíny konání SNJ 2020/2021

Školní kola proběhnou během února 2021

Kategorie 1A a 1B v roce 2021 neproběhnou.

Okresní kola neproběhnou, vítězové školních kol postoupí do krajského kola.

Termín podání přihlášek do krajského kola: do 1. března 2021

Termín krajského kola: 23. března 2021

Termín ústředního kola: 18. – 20. 5. 2021 (18.5. II.A, 19. 5. II.B, 20. 5. III.A)

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                                                                                                                                          

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SRJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem

Termínovník SRJ 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Krajské kolo (Liberecký kraj)
   

SŠI, SŠII

   

 

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                                                                                                                              

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162


Webové stránky SŠJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-spanelskem

Termíny konání SŠJ 2020/2021

Školní kola proběhnou během února 2021

Termín podání přihlášek do krajského kola: do 1. března 2021

Termín krajského kola: 9. března 2021

Termín ústředního kola: 23. 4. 2021