Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Termíny konání a přihlášení SAJ 2017/2018

Pravidla hodnocení v krajském kole SAJ pro kategorie III.A a III.B 

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                 

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SFJ 2017/2018

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                       

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SNJ 2017/2018

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                             

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Termíny konání a přihlášení SRJ 2017/2018

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                    

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SŠJ 2017/2018