Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Webové stránky Soutěží v cizích jazycích: www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich

Organizační řád

Propozice 2019/2020

Manuál pro učitele ZŠ

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Termínovník SAJ pro okresní kola (Liberec) a krajská kola (Liberecký kraj) 2019/2020

Pravidla hodnocení v krajském kole SAJ pro kategorie III.A, III.B, a III.C

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                 

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SFJ 2019/2020

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                       

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SNJ 2019/2020

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                             

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Termínovník SRJ pro krajské kolo (Liberecký kraj) 2019/2020

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                    

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Termíny konání SŠJ 2019/2020