Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky SAJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Termínovník SAJ pro okresní kola (Liberec) a krajská kola (Liberecký kraj) 2019/2020

Pravidla hodnocení v krajském kole SAJ pro kategorie III.A, III.B, a III.C

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                 

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162
Webové stránky SFJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem

Termíny konání SFJ 2019/2020

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                       

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162
Webové stránky SNJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Termíny konání SNJ 2019/2020

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                             

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky SRJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem

Termínovník SRJ pro krajské kolo (Liberecký kraj) 2019/2020

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                    

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162
Webové stránky SŠJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-spanelskem

Termíny konání SŠJ 2019/2020