Soutěže v cizích jazycích

Úvod » Soutěže » Soutěže v cizích jazycích

Soutěž v anglickém jazyce (SAJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SAJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-anglickem

Pravidla hodnocení krajských kol SAJ III.A, III.C

VÝSLEDKY SAJ 2021/2022

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo (Liberec) Krajské kolo
I.A (6.-7. třída ZŠ) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

1 žák za školu

16. 3. 2022 x
I.B (prima - sekunda VG) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

3 žáci za školu

10. 3. 2022

x
II.A (8.-9. třída ZŠ) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

1 žák za školu

16. 3. 2022 10. 5. 2022
II.B (tercie - kvarta VG) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

2 žáci za školu

x 17. 3. 2022
III.A (1.-3. ročník gymnázia) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

2 žáci za školu

x 13. 4. 2022
III.C (1.-3. ročník SOŠ) do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

1-2 žáci za školu, dle počtu přihlášených škol

x 31. 3. 2022

 

Soutěž ve francouzském jazyce (SFJ)                                                                                                                                        

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168


Webové stránky SFJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-francouzskem

VÝSLEDKY SFJ 2021/2022

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Krajské kolo (Liberecký kraj)

A1, A2 (ZŠ)

B1, B2 (SŠ)

do 28. 2. 2022

do 9. 3. 2022

1-2 žáci za školu a kategorii

dle počtu přihlášených škol

6. 4. 2022

 

Soutěž v německém jazyce (SNJ)                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: PhDr. Miloslava Čechlovská, miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162


Webové stránky SNJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Termínovník SNJ 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Okresní kolo (okres Liberec) Krajské kolo (Liberecký kraj)
I.A (do 7. třídy ZŠ) do 28. 2. 2022 úterý 15. 3. 2021 ne
II.A (8.-9. třída ZŠ) do 28. 2. 2022 úterý 15. 3. 2022 úterý 19. 4. 2022
II.B (VG odpovídající 8.-9.tř.) do 28. 2. 2022 přihlášky rovnou do KK čtvrtek 28. 4. 2022
III.A (1.-3.roč. SŠ) do 28. 2. 2022 úterý 15. 3. 2022

čtvrtek 28. 4. 2022

Soutěže se budou konat prezenčně (bude-li to z epidemiologických důvodů možné) v DDM Větrník Liberec.

Termín podání přihlášek do okresního / krajského kola: 28. 2. 2022 (za školu 2 soutěžící a 1 náhradník)

V případě menšího počtu soutěžících škol pozveme k účasti i náhradníky.

 

Soutěž v ruském jazyce (SRJ)                                                                                                                                                          

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SRJ: www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-ruskem

Pravidla hodnocení krajského kola SRJ - kategorie SŠ

VÝSLEDKY SRJ 2021/2022

 

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Krajské kolo (Liberecký kraj)
ZŠ. SŠI, SŠII do 28. 2. 2022

do 28. 2. 2022

max. 3 žáci za školu a kategorii

14. 3. 2022

 

Soutěž ve španělském jazyce (SŠJ)                                                                                                                                              

Kontaktní osoba: PhDr. Miloslava Čechlovská, miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162


Webové stránky SŠJ: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-spanelskem

Termíny konání SŠJ 2021/2022

Kategorie Školní kolo Krajské kolo (Liberecký kraj)

SŠI, SŠII, SŠIII

do 28. 2. 2022 21. 3. 2022

 

Termín podání přihlášek do krajského kola: 28. 2. 2022, škola pošle max. 3 soutěžící v každé kategorii.