Soutěž v programování

Úvod » Soutěže » Soutěž v programování

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

Kontaktní osoba pro posílání přihlášek - kategorie mládež, web, mikrořadiče:

Ing. Marek Pospíchal – předseda okresní a krajské komise

marek.pospichal@pslib.cz

Kontaktní osoba pro posílání přihlášek - kategorie žáci:

Bc. Vítězslav Jindra – předseda okresní komise, kat. žáci

jindra@doctrina.cz

 

Webové stránky: http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-programovani

Organizační řád

Propozice 2021/2022

Termíny 2021/2022

Termín odevzdání přihlášek do okresního kola je do 11. 2. 2022 (přihlášky zasílejte na kontakty uvedené výše)

Okresní kolo - kategorie žáci: 25. února 2022 na ZŠ Oblačná

Okresní kolo - všechny kategorie kromě žáků: 25. 3. 2022 na SPŠSE a VOŠ Liberec

Termín odevzdání výsledkových listin, tj. přihlášek do krajského kola je do 15. 4. 2022 (zasílejte na miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz)

Za každý okres postupují do KK minimálně 2 soutěžící v každé kategorii.

Krajské kolo - všechny kategorie: 22. 4. 2022 na SPŠSE a VOŠ Liberec

Ústřední koločerven 2022

 

Kategorie:

  • Programování – žáci – určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • Programování – mládež – určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
  • Programování webu – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně - ve školním roce 2021/2022 se nekoná
  • Programování mikrořadičů – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Programovací jazyky: pro kategorii programování žáci a mládež není výběr programovacího jazyka nijak omezen
Programování webu: v této kategorii se používají následující programovací jazyky HTML, CSS a JavaScript.
Programování mikrořadičů seznam součástek viz níže