SOČ

Úvod » Soutěže » SOČ

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky SOČ: www.soc.cz; www.talentovani.cz/stredoskolska-odborna-cinnost

Organizační řád

Propozice 2018/2019

Termínovník SOČ pro Liberecký kraj 2018/2019

Brožura SOČ 2018/2019