SOČ

Úvod » Soutěže » SOČ

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SOČ: www.soc.cz; talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

Organizační řád

Propozice 2021/2022

VÝSLEDKY 2021/2022

 

Školní kolo Přihlášky Krajské kolo

únor - březen 2022

přesný termín určí škola

do 31. 3. 2022 v el. portálu SOČ na adrese:

https://socv2.nidv.cz/

do každého oboru max. 3 práce za školu

6. 5. 2022

(Liberecký kraj)