SOČ

Úvod » Soutěže » SOČ

AKTUALITY:

30. 3. 2020 - KRAJSKÉ KOLO soč plánované na 7. května v prostorách tul se ruší bez náhradního termínu. v tuto chvíli se projednává alternativní varianta formou videoprezentací. studenty budeme informovat prostředníctvím jejich škol a učitelů.

                                                                                                                                                                                                                                                    

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky SOČ: www.soc.cz; talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

Organizační řád

Propozice 2019/2020

Brožura SOČ 2019/2020

Termínovník SOČ pro Liberecký kraj 2019/2020