SOČ

Úvod » Soutěže » SOČ

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BUDE KONAT, PRAVDĚPODOBNĚ ON-LINE FORMOU.

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SOČ: www.soc.cz; talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

Organizační řád

Propozice 2020/2021

Brožura SOČ 2020/2021

Termínovník SOČ pro Liberecký kraj 2020/2021