SOČ

Úvod » Soutěže » SOČ

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky SOČ: www.soc.cz; talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

Organizační řád

Propozice 2022/2023

 

Harmonogram 2022/2023:

Školní kolo Přihlášky Krajské kolo

únor - březen 2023

přesný termín určí škola

do 31. 3. 2023 v el. portálu SOČ na adrese:

https://socv2.nidv.cz/

do každého oboru max. 3 práce za školu

(2 postupující + 1 náhradník, který postoupí dle obsazenosti oboru)

12. 5. 2023

Technická univerzita v Liberci

budova G

(9:00 začátek, prezence od 7:45)