Recitace 2021

Úvod » Soutěže » Recitace 2021

Soutěž pro děti 7-15 let z Libereckého kraje se zájmem zúčastnit se i v době mimořádných opatření soutěže v recitaci.

Link na přihlášky jsme zaslali na školy, prosíme učitele, aby žáky přihlásili. Link rádi opětovně zašleme. Tato nabídka platí pro všechny školy Libereckého kraje! 

Školy nemusí pořádat školní kolo, stačí zájemce přihlásit k nám.
 
A co musí udělat děti? 

- Vybrat si hezký text a naučit se ho. I starším recitátorům letos stačí 1 text! 

- Nahrát (třeba mobilem) nesestříhané video s recitací. 

- Zaslat nám nahrávku i s textem (třeba přes úschovnu). Porota shlédne všechny nahrávky a všem recitátorům zašle krátké zhodnocení a doporučení pro další práci. Úspěšné recitátory pozve do krajského kola. 

Soutěž organizuje DDM Větrník Liberec. 

Díky podpoře Libereckého kraje budeme moct úspěšné recitátory i odměnit.

 

Přihlášky do okresního kola, včetně textů a nahrávek je nutné doručit 
do 15. 4. 2021 .

Krajské kolo se bude konat v sobotu 22. 5. 2021, snad už prezenčně 
v Experimentálním studiu Lidových sadů, Liberec.

Termín celostátního kola je 11. - 13. 6. 2021.

 

Všechny informace, linky na přihlášky, zasílání nahrávek na adrese miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz