Přírodovědný klokan

Úvod » Soutěže » Přírodovědný klokan

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

zadání bude škole elektronicky zasláno na vyžádání u paní Ing. Evy Hodboďové na emailu: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Webové stránky: kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Termíny konání 2017/2018