Přírodovědný klokan

Úvod » Soutěže » Přírodovědný klokan

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

SOUTĚŽ PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN PROBĚHNE 13. ŘÍJNA 2021

Webové stránky: kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Zadání bude škole elektronicky zasláno na vyžádání u paní Ing. Evy Hodboďové na emailu: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Výsledky ze škol zašlete na krajského důvěrníka Mgr. Janu Vaňkovou na email: jana.vankova@gfxs.cz