Matematický klokan

Úvod » Soutěže » Matematický klokan

matematický klokan

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

 

Webové stránky: www.matematickyklokan.net

Zadání bude škole elektronicky zasláno na vyžádání u paní Ing. Evy Hodboďové na emailu: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Termín: 19. 3. 2021