Matematický klokan

Úvod » Soutěže » Matematický klokan

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

zadání bude škole elektronicky zasláno na vyžádání u paní Ing. Evy Hodboďové na emailu: eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

Webové stránky: www.matematickyklokan.net

Termíny konání 2019-2020