Fyzikální olympiáda

Úvod » Soutěže » Fyzikální olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Učitelé středních škol se mohou obrátit na předsedu krajské komise FO:
Mgr. Jindřich Pulíček; pulicek@randovka.cz, tel. 483 737 670

 

Webové stránky Fyzikální olympiády: fyzikalniolympiada.cz; Liberecký kraj: fo.randovka.cz

Organizační řád

 

DOMÁCÍ KOLO 2022/2023:

Kategorie pro ZŠ - E, F - ZADÁNÍ a POKYNY

Kategorie pro ZŠ - G - ZADÁNÍ a POKYNY

Kategorie pro SŠ - A,B,C,D - ZADÁNÍ a studijní materiál

 

HARMONOGRAM 2022/2023:

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo (Liberec) Krajské kolo
A (4. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií do 4. 1. 2023

do 10. 1. 2023*

registrace v OSMO FO

x

18. 1. 2023

Gymnázium

Dr. Antona Randy

9:00 (8:30 prezence)

B (3. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií do 29. 3. 2023

do 11. 4. 2023*

registrace v OSMO FO

x

26. 4. 2023

Krajský úřad LK

9:00 (8:30 prezence)

C (2. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií
D (1. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií
E (9. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do 24. 2. 2023

do 6. 3. 2023*

el. přihlášky (DDM Větrník)

 22. 3. 2023

ZŠ Sokolovská

9:00 (8:30 prezence)

20. 4. 2023

ZŠ Sokolovská

9:00 (8:30 prezence)

F (8. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) x
(7. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do 31. 3. 2023

do 14. 4. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

19. 5. 2023

ZŠ Sokolovská

9:00 (8:30 prezence)

x
* Postupující žáky určí okresní/krajská komise z přihlášených úspěšných řešitelů školního kola dle bodového hodnocení úloh a kapacity místa konání.