Dějepisná olympiáda

Úvod » Soutěže » Dějepisná olympiáda

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PROBĚHNE ON-LINE FORMOU.

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Dějepisné olympiády: www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

Organizační řád

Propozice 2020/2021

Termínovník DěO:

Kategorie Školní kolo Okresní kolo (Liberec) Krajské kolo (Liberecký kraj)
I.
(8.-9. ročník ZŠ)
II.
(1.-4. ročník SŠ)

9. - 30. 11. 2020
Přesný termín určí škola

15. 1. 2021
Proběhne na přihlášených školách

18. 3. 2021