Dějepisná olympiáda

Úvod » Soutěže » Dějepisná olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky Dějepisné olympiády: www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada

Organizační řád

Propozice 2017/2018

Termíny konání a přihlášení 2017/2018