Dějepisná olympiáda

Úvod » Soutěže » Dějepisná olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Dějepisné olympiády: www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada

Organizační řád

Propozice 2022/2023

 

Harmonogram 2022/2023:

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo (Liberec)

Krajské kolo

I. (8.-9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky VG)

5. - 9. 12. 2022

přesný termín určí škola

do 14. 12. 2022

el. přihlášky (DDM Větrník)

vítěz školního kola a příp. další úspěšní řešitelé do naplnění kapacity místa konání (max. 3 žáci za školu a kategorii)

20. 1. 2023 

Krajský úřad LK

9:00 (8:30 prezence)

27. 3. 2023

Krajský úřad LK

9:00 (8:30 prezence)

II. (1.-4. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií)

x

postup přímo do KK

 

VÝSLEDKY 2022/2023