Chemická olympiáda

Úvod » Soutěže » Chemická olympiáda

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

 

Webové stránky: 

https://olympiada.vscht.cz/cs/

www.bestvina.cz/index.php

 

Organizační řád

Návod přihlášení na web CHO pro učitele

Úlohy ke stažení

Termíny 2021-2022

Kategorie A - SŠ (3.-4. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 4.11.2021

Školní kolo 4.11.2021 (přípravný seminář 19.11.)

Krajské kolo 3.12.2021

Národní kolo 31.1.2022 - 3. 2. 2022

Kategorie B - SŠ (2.-3. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 28.3.2022

Školní kolo 28.3.2022

Krajské kolo 20.4.2022

Kategorie C - SŠ (1.-2. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 11.3.2022

Školní kolo 11. - 15.3.2022

Krajské kolo 7.4.2022

Kategorie D - ZŠ (8.-9. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 11.2.2022

Školní kolo 11. - 15.2.2022

Okresní kolo 8.3.2022

Krajské kolo 29.3.2022

Kategorie E - střední školy s chemickým zaměřením:

Přihlašování studentů do 4.11.2021

Školní kolo 4.11.2021

Krajské kolo 24.11.2021

Národní kolo 30.1.2022 - 3.2.2022

 

Řešení úloh školního kola ChO a úlohy testu školního kola naleznou garanti školních kol na stránkách ChO v administraci daného kola.
1) Přihlášení na stránky ChO
2) Přepnutí do role garanta ŠK (Profil - Garant ŠK)
3) Na hlavní stránce v tabulce Administrace vybrat školní kolo dané kategorie
4) Po vstupu do tabulky naleznete příslušné řešení + test ŠK