Chemická olympiáda

Úvod » Soutěže » Chemická olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Natalie Kresslová, natalie.kresslova@ddmliberec.cz, tel. 602 469 162

Webové stránky: 

https://olympiada.vscht.cz/cs/

www.bestvina.cz/index.php

 

Organizační řád

Termíny 2019-2020