Chemická olympiáda

Úvod » Soutěže » Chemická olympiáda

Kontaktní osoba:

PhDr. Miloslava Čechlovská

miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz  tel. 602 469 162

 

Webové stránky: 

https://olympiada.vscht.cz/cs/

www.bestvina.cz/index.php

 

Organizační řád

Návod přihlášení na web CHO pro učitele

Úlohy ke stažení

Termíny 2022-2023

Kategorie A - SŠ (3.-4. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 3.11.2022

Školní kolo 3.11.2022

Krajské kolo 2.12.2022 od 8:00 hodin na Gymnáziu a SOŠ pedagogické, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec

Národní kolo 30.1.2023 - 2. 2. 2023

Kategorie B - SŠ (2.-3. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 27.3.2023

Školní kolo 27.3.2023

Krajské kolo 19.4.2023 od 8:00 hodin na Gymnáziu a SOŠ pedagogické, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec

Kategorie C - SŠ (1.-2. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 10.3.2023

Školní kolo 10. - 14.3.2023

Krajské kolo 12.4.2023 od 8:00 hodin na Gymnáziu a SOŠ pedagogické, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec

Kategorie D - ZŠ (8.-9. ročník a odpovídající ročníky VG):

Přihlašování studentů do 10.2.2023

Školní kolo 10. - 14.2.2023 

Okresní kolo 6.3.2023 od 8:00 hodin na ZŠ Lesní, Lesní 575/12, Liberec 46001

Krajské kolo 29.3.2023 od 8:30 hodin na ZŠ Lesní, Lesní 575/12, Liberec 46001

 

Řešení úloh školního kola ChO a úlohy testu školního kola naleznou garanti školních kol na stránkách ChO v administraci daného kola.
1) Přihlášení na stránky ChO
2) Přepnutí do role garanta ŠK (Profil - Garant ŠK)
3) Na hlavní stránce v tabulce Administrace vybrat školní kolo dané kategorie
4) Po vstupu do tabulky naleznete příslušné řešení + test ŠK