Biologická olympiáda

Úvod » Soutěže » Biologická olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky Biologické olympiády: biologickaolympiada.czu.cz

Organizační řád

Propozice

Výňatek z prováděcího, jednacího a volebního řádu

Harmonogram

Termíny konání a přihlášení 2017/2018


Kategorie pro ZŠ - C, D - 2017/2018

Studijní text

Seznam organismů

Vstupní úkoly

Pokyny pro organizátory školního kola


Kategorie pro SŠ - A, B - 2017/2018

Studijní text

Seznam organismů