Biologická olympiáda

Úvod » Soutěže » Biologická olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Biologické olympiády: biologickaolympiada.czu.cz

Organizační řád

Propozice 2021/2022

Studijní materiály, vstupní úkoly, seznamy organismů

 

Termínovník BiO 2021/2022:

Kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo
D (6.-7. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do 4. 2. 2022 7. 4. 2022 19. 5. 2022
(8.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) 13. 4. 2022 12. 5. 2022
B (1.-2. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií) do 18. 2. 2022 x 5. 4. 2022
A (3.-4. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií) 24. 3. 2022