Biologická olympiáda

Úvod » Soutěže » Biologická olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

Webové stránky Biologické olympiády: www.biologickaolympiada.cz

Organizační řád

Propozice

Výňatek z prováděcího, jednacího a volebního řádu

Harmonogram

Termíny konání a přihlášení 2016/2017


Kategorie pro ZŠ - C, D - 2016/2017

Studijní text

Seznam organismů

Vstupní úkoly

Pokyny pro organizátory školního kola


Kategorie pro SŠ - A, B - 2016/2017

Studijní text - pozor oprava textu zde -> https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11835-aktuality/errata-chyba-v-textu-budiz-svetlo.html

Seznam organismů