Biologická olympiáda

Úvod » Soutěže » Biologická olympiáda

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Sýbová, katerina.sybova@ddmliberec.cz, tel. 725 939 168

 

Webové stránky Biologické olympiády: www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada

Organizační řád

Studijní materiály, vstupní úkoly, seznamy organismů

 

HARMONOGRAM 2022/2023:

Kategorie Školní kolo Přihlášky ze školního kola Okresní kolo (Liberec) Krajské kolo
D (6.-7. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG) do 10. 2. 2023

do 16. 2. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

2-3 žáci za školu a kategorii

(max. 36 žáků celkem)

30. 3. 2023

ZŠ Česká

9:00 (8:30 prezence)

25. 5. 2023

9:00 (8:30 prezence)

(8.-9. třída ZŠ a odpovídající ročníky VG)

17. 4. 2023

ZŠ Česká

9:00 (8:30 prezence)

11. 5. 2023

9:00 (8:30 prezence)

B (1.-2. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií) do 3. 3. 2023

do 9. 3. 2023

el. přihlášky (DDM Větrník)

2-3 žáci za školu a kategorii

(max. 30 žáků celkem)

x

31. 3. 2023

ZŠ 5. května

9:00 (8:30 prezence)

A (3.-4. ročník SŠ a odpovidající ročníky gymnázií)

24. 3. 2023

ZŠ 5. května

9:00 (8:30 prezence)