DR - KK - 2023

Úvod » Registrace » DR - KK - 2023

PŘIHLÁŠKA DO KRAJSKÉHO KOLA DĚTSKÉ RECITACE 2022/2023

KATEGORIE 1 PRO ŽÁKY 2.-3. TŘÍD ZŠ

KATEGORIE 2 PRO ŽÁKY 4.-5. TŘÍD ZŠ

KATEGORIE 3 PRO ŽÁKY 6.-7. TŘÍD ZŠ a odpovídající ročníky VG

KATEGORIE 4 PRO ŽÁKY 8.-9. TŘÍD ZŠ a odpovídající ročníky VG

Termín odevzdávání přihlášek do krajského kola - do 30. března 2023

Termín krajského kola: sobota 29. dubna 2023 od 9:00 hodin (registrace od 8:30) Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Počet žáků okresu postupujících do krajského kola: 3 v každé kategorii

Zároveň s vyplněním přihlášky prosím pošlete e-malilem na adresu miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz jeden nebo dva soutěžní texty (kategorie 1 a 2 jeden text, kategorie 3 a 4 dva texty). Texty označte číslem kategorie, příjmením a jménem žáka a číslem textu (4_novák_josef_1).

Náležitosti zaslaných textů: prosíme o kvalitní čitelný scan nebo text ve wordu či pdf, nezapomeňte na celé jméno autora, název textu, název publikace, příp. ISBN

Případné dotazy:      PhDr. Miloslava Čechlovská

                                  Oddělení soutěží DDM Větrník Liberec

                                  miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz

                                  Tel.: 602 469 162 

                                  Tel.: 485102433, mobil 602 469 162 

 

Škola
Příjmení žáka
Jméno žáka
Datum narození žáka
Ročník školy
Pořadí žáka v okresním kole
Email učitele
Email žáka nebo rodiče
Autor 1. textu
Název 1. textu
Autor 2. textu - 3. a 4.kategorie
Název 2. textu - 4. a 4.kategorie
Celkový počet účastníků v okresním kole v dané kategorii
Poznámka
Prohlašuji, že jsem zaslal/a text dle pokynů organizátora