OČJ - OK - I - 2022

Úvod » Registrace » OČJ - OK - I - 2022

Přihláška do okresního kola Olympiády v českém jazyce 2021/2022, 48. ročník

kategorie I. (8. a 9. ročníky základních škol + odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

 

Do okresního kola škola přihlásí max. dva nejlepší a 1 náhradníka.

 

Případné dotazy:  

PhDr. Miloslava Čechlovská
Oddělení soutěží DDM Větrník Liberec
e-mail: miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz            
Tel.: +420 485 102 433 * mobil: +420 721848052
www.ddmliberec.cz

Přihlašování bylo ukončeno.