4 - Zem je láva

Úvod » Akce » Velká a malá ťapka 2021 » 4 - Zem je láva

Odpovědi na předchozí úkol:

ULHANÁ PRINCEZNA - PYŠNÁ PRINCEZNA,

PRINCEZNA S RUDÝM SRDCEM NA ČELE - PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

DLOUHÝ ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

O VELKÉ JAHODĚ – O VELKÉ ŘEPĚ

KVĚTINOVÁ CHALOUPKA – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 

- Babu Jagu perfektně nadaboval FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ

 

 

Pro nejmenší ťapičky:

DRAKŮV OHEŇ

- Drak rozžhavil zemi tak, že je z ní teď žhavá láva. Přeskákej od tohoto pařezu ke smrčku, označenému zelenou stonožkou, po kamenech tak, aby ses nedotkl země.

 

Pro malé ťapky:

ZÁVODY PŘES HORKOU LÁVU

- přeskákej od tohoto pařezuke smrčku, označenému zelenou stonožkou, po kamenech co nejrychleji. Nesmíš se dotknout země, pouze kamene. Spočítej všechny kameny, na které šlápneš. Kdo bude mít nejmenší číslo, vyhrál tyto žhavé závody.

 

Pro velké ťapky:

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MAGMATEM A LÁVOU?

 

Po splnění úkolu běž dál lesní cestou do kopce po červené turistické značce k rozcestí. Od ťapkové šipky dál hledej po pravé straně na stromě skupinu čísel s QR kódem.

---