Klíč

Klíč k rozluštění tajenky:

 

POKLAD PRO NEJLEPŠÍ HLEDAČE:

Pokud si myslíš, že jsi jeden z prvních, kdo čarodějný výstup hravě zvládnul a jsi odvážný/á, můžeš si vyzkoušet ještě hledání pokladu.

Ale pozor, čarodějnice si na poklady moc nepotrpí, takže s úlovkem odejde jen prvních 20 nejrychlejších hledačů.

Postupuj podle jednotlivých bodů a poklad je tvůj:

 

- Jdi až na vrchol dračí skály.

- Stoupni si na středový bod zády k Liberci. Z tohoto místa hledej zelený trojúhelník.

- Postav se čelem k zelenému trojúhelníku.(stále stojíš na vyhlídce)

- Opatrně se otoč o 90° doleva.

- Zamávej sluníčku a přitom řekni zaklínadlo:

 

KOLEM SKÁLY BLÍZKO RADČIC,

KROUŽÍ …….. ČARODĚJNIC ( místo teček doplň počet zelených turistických značek ),

MY JIM MÁVÁME,

JARO TÍM VOLÁME“

 

Otoč se od dalších 90° doleva

- Najdi na své pravé ruce prst ukazováček a ukaž před sebe. Vidíš něco? Jdi k tomu opatrně blíže, uvidíš víc.

- Načti poslední QR kód.

- Postupuj dál podle instrukcí. ;)

 

---